BUS202: Zasady finansowania

17.02.2021
Category: Decyzje Finansowe

Wprowadzanie w kurs

Finanse to pojęcie szerokie; przekonasz się, że zarówno menedżerowie, którzy sporządzają sprawozdania finansowe, o których rozmawialiśmy w księgowości finansowej, jak i maklerzy giełdowi pracujący na Wall Street będą twierdzić, że pracują w finansach. Więc czym właściwie są finanse? Finanse to nauka o zarządzaniu funduszami. Różni się od rachunkowości tym, że podczas gdy rachunkowość ma na celu uporządkowanie i zestawienie przeszłych informacji, finanse są nastawione na decydowanie, co zrobić z tymi informacjami.

W tym kursie będziesz miał kontakt z wieloma różnymi sub-dziedzinami w finansach. Dowiesz się, jak określić, które projekty mają największe potencjalne zwroty, jak zarządzać inwestycjami, a nawet wycenić akcje. W końcu odkryjesz, że wszystkie finanse sprowadzają się do jednej koncepcji: zwrotu. Krótko mówiąc, finanse zadają sobie pytanie: „Jeśli dam ci pieniądze dzisiaj, ile pieniędzy odzyskam w przyszłości?. Chociaż odpowiedź na to pytanie będzie się znacznie różnić w zależności od przypadku, do czasu ukończenia tego kursu będziesz wiedział, jak znaleźć odpowiedź.

Dowiesz się, jak korzystać z pojęć finansowych, takich jak wartość pieniądza w czasie, sprawozdania finansowe pro forma, analiza wskaźników finansowych, analiza budżetowania kapitału, struktura kapitału i koszt kapitału. Kurs ten zapewni również wprowadzenie do obligacji i akcji. Po ukończeniu tego kursu zrozumiesz sprawozdania finansowe, przepływy pieniężne, wartość pieniądza w czasie, akcje i obligacje, budżetowanie kapitału, analizę wskaźników i finansowanie długoterminowe oraz zastosujesz te koncepcje i umiejętności w decyzjach biznesowych.

Najpierw przeczytaj program kursu. Następnie zarejestruj się na kurs, klikając „Zapisz mnie na ten kurs. Kliknij Część 1, aby przeczytać wprowadzenie i wyniki nauczania. Następnie zobaczysz materiały szkoleniowe i instrukcje, jak z nich korzystać.

Część 1: Wprowadzenie do finansów, sprawozdań finansowych i analizy finansowejFinanse to szeroki temat, a decyzje finansowe są wokół nas. Niezależnie od tego, czy pracujesz na Wall Street, czy w małej firmie, finanse mają kluczowe znaczenie dla każdej firmy. Dlatego zrozumienie podstaw finansów ma kluczowe znaczenie dla edukacji biznesowej. W tej części wprowadzającej omówiono podstawowe pojęcia dotyczące finansów, akcji i obligacji. Część 1 ujawnia również znaczenie zrozumienia wskaźników do analizy sprawozdań finansowych i analizy przepływów pieniężnych. Główne wyjaśnione wskaźniki to: wypłacalność (lub wskaźniki płynności), wskaźniki finansowe, wskaźniki rentowności i wskaźniki wartości rynkowej. Ponadto dowiesz się o wzroście finansowym, jakie czynniki finansowe determinują wzrost, jak ważne jest utrzymywanie stałego tempa wzrostu oraz jak wykorzystywać informacje ze sprawozdań finansowych do zarządzania wzrostem. Rozważ tę sytuację:Jesteś menadżerem małej sieci detalicznej, a Twój szef powierzył Ci podjęcie decyzji, czy zainwestować w drugi sklep. Wiesz, że dodanie drugiego sklepu oznacza większy potencjał wzrostu. Wiesz jednak również, że dodanie nowego sklepu będzie wymagało wydania gotówki. Stojąc w obliczu tej trudnej decyzji, jak moglibyście określić, czy firma poradzi sobie z taką inwestycją? Odpowiedzią może być analiza wskaźnikowa. W tej sekcji wyjaśniono, jak korzystać ze wskaźników finansowych, aby ułatwić podejmowanie tego typu decyzji biznesowych.jak można określić, czy firma może „obsłużyć taką inwestycję? Odpowiedzią może być analiza wskaźnikowa. W tej sekcji wyjaśniono, jak korzystać ze wskaźników finansowych, aby ułatwić podejmowanie tego typu decyzji biznesowych.jak można określić, czy firma może „obsłużyć taką inwestycję? Odpowiedzią może być analiza wskaźnikowa. W tej sekcji wyjaśniono, jak korzystać ze wskaźników finansowych, aby ułatwić podejmowanie tego typu decyzji biznesowych.

Ukończenie tego rozdziału powinno zająć około 25 godzin.

Część 2: Wartość pieniądza w czasie: wartość przyszła, wartość bieżąca i stopy procentoweZałóżmy, że masz dziś możliwość otrzymania 100 dolarów w porównaniu do 200 dolarów za pięć lat. Którą opcję byś wybrał? Jak określiłbyś, która oferta jest lepsza? Niektórzy z nas woleliby mieć mniej pieniędzy dzisiaj, niż czekać na więcej pieniędzy jutro. Czasami jednak opłaca się czekać. Część 2 wprowadza pojęcie wartości pieniądza w czasie i wyjaśnia, jak określić wartość pieniądza dzisiaj w stosunku do jutra przy użyciu narzędzi finansowych do określenia wartości obecnych i przyszłych. Część 2 ujawnia również koncepcję stóp procentowych i sposób ich stosowania w przypadku rozważania wielu okresów.

Ukończenie tego rozdziału powinno zająć około 8 godzin.

Część 3: Techniki budżetowania kapitałuTa sekcja pokaże Ci, jak menedżer finansowy podejmuje decyzje dotyczące inwestycji kapitałowych za pomocą narzędzi finansowych. W szczególności dotyczy to koncepcji budżetowania kapitałowego i sposobu oceny projektów inwestycyjnych przy użyciu obliczeń wartości bieżącej netto, kryteriów wewnętrznej stopy zwrotu, wskaźnika rentowności i metody okresu zwrotu. W szczególności ta sekcja nauczy Cię, jak określić, które przepływy pieniężne są istotne (należy wziąć pod uwagę) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Załóżmy na przykład, że zostałeś poproszony o przedstawienie swojej rekomendacji dotyczącej zakupu lub rezygnacji z zakupu nowego budynku. Twoim zadaniem jako menadżera finansowego jest zidentyfikowanie przepływów pieniężnych, które w jakiś sposób wpływają na wartość inwestycji (w tym przypadku budynku). W tej jednostce wyjaśniono również, jak obliczyć „przyrostowyprzepływy pieniężne przy ocenie nowego projektu, co można również uznać za różnicę w przyszłych przepływach pieniężnych w dwóch scenariuszach: gdy rozważany jest nowy projekt inwestycyjny, a kiedy nie. Upewnij się, że ukończyłeś najpierw część 2, zanim zaangażujesz się w jednostkę 3, ponieważ ta jednostka jest uważana za zaawansowaną część przy użyciu technik finansowych wyjaśnionych w części 2, takich jak formuły wartości bieżącej i przyszłej.

Ukończenie tego rozdziału powinno zająć około 6 godzin.

Część 4: Ryzyko i zwrotCzęść 4 zawiera wyjaśnienie związku między ryzykiem a zyskiem. Każda decyzja inwestycyjna wiąże się z pewnym ryzykiem. Dlatego rolą menedżera finansowego jest zrozumienie, jak obliczyć „ryzyko inwestycji, aby mógł podejmować rozsądne decyzje finansowe i biznesowe. Na przykład jesteś menedżerem finansowym w dużej korporacji i Twój szef poprosił Cię o wybranie jednej z dwóch propozycji inwestycyjnych. Inwestycja A to zakład włókienniczy w odległej części kraju trzeciego świata. Ta fabryka może generować 50 milionów dolarów rocznych zysków. Inwestycja B to fabryka włókiennicza zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych, w pobliżu małego miasteczka w Wirginii o bogatej tradycji przemysłu tekstylnego. Jednak inwestycja B 'zdolność generowania zysków wynosi tylko 30 mln USD (ze względu na wyższe koszty rozruchu i eksploatacji). Jesteś menadżerem finansowym. Którą opcję wybrałeś? Chociaż inwestycja A może przynosić znacznie wyższe zyski, istnieje duże ryzyko, które należy wziąć pod uwagę. Inwestycja B ma znacznie mniejszą zdolność do zysku, ale ryzyko jest również znacznie niższe. Ten związek między ryzykiem a zyskiem jest wyjaśniony w tej części. W szczególności nauczysz się obliczać poziom ryzyka, obliczając wartości oczekiwane i odchylenie standardowe. Dowiesz się również, jak radzić sobie z ryzykiem w portfelu z różnymi inwestycjami i jak mierzyć oczekiwane wyniki inwestycji giełdowej, gdy mają na nią wpływ ogólne wyniki giełdy.Którą opcję wybrałeś? Chociaż inwestycja A może przynosić znacznie wyższe zyski, istnieje duże ryzyko, które należy wziąć pod uwagę. Inwestycja B ma znacznie mniejszą zdolność do zysku, ale ryzyko jest również znacznie niższe. Ten związek między ryzykiem a zyskiem jest wyjaśniony w tej części. W szczególności nauczysz się obliczać poziom ryzyka, obliczając wartości oczekiwane i odchylenie standardowe. Dowiesz się również, jak radzić sobie z ryzykiem w portfelu z różnymi inwestycjami i jak mierzyć oczekiwane wyniki inwestycji giełdowej, gdy mają na nią wpływ ogólne wyniki giełdy.Którą opcję wybrałeś? Chociaż inwestycja A może przynosić znacznie wyższe zyski, istnieje duże ryzyko, które należy wziąć pod uwagę. Inwestycja B ma znacznie mniejszą zdolność do zysku, ale ryzyko jest również znacznie niższe. Ten związek między ryzykiem a zyskiem jest wyjaśniony w tej części. W szczególności nauczysz się obliczać poziom ryzyka, obliczając wartości oczekiwane i odchylenie standardowe. Dowiesz się również, jak radzić sobie z ryzykiem w portfelu z różnymi inwestycjami i jak mierzyć oczekiwane wyniki inwestycji giełdowej, gdy mają na nią wpływ ogólne wyniki giełdy.ale ryzyko jest również znacznie niższe. Ten związek między ryzykiem a zyskiem jest wyjaśniony w tej części. W szczególności nauczysz się obliczać poziom ryzyka, obliczając wartości oczekiwane i odchylenie standardowe. Dowiesz się również, jak radzić sobie z ryzykiem w portfelu z różnymi inwestycjami i jak mierzyć oczekiwane wyniki inwestycji giełdowej, gdy mają na nią wpływ ogólne wyniki giełdy.ale ryzyko jest również znacznie niższe. Ten związek między ryzykiem a zyskiem jest wyjaśniony w tej części. W szczególności nauczysz się obliczać poziom ryzyka, obliczając wartości oczekiwane i odchylenie standardowe. Dowiesz się również, jak radzić sobie z ryzykiem w portfelu z różnymi inwestycjami i jak mierzyć oczekiwane wyniki inwestycji giełdowej, gdy mają na nią wpływ ogólne wyniki giełdy.dowiesz się, jak radzić sobie z ryzykiem w portfelu z różnymi inwestycjami i jak mierzyć oczekiwane wyniki inwestycji giełdowej, gdy mają na nią wpływ ogólne wyniki giełdy.dowiesz się, jak radzić sobie z ryzykiem w portfelu z różnymi inwestycjami i jak mierzyć oczekiwane wyniki inwestycji giełdowej, gdy mają na nią wpływ ogólne wyniki giełdy.

Ukończenie tego rozdziału powinno zająć około 3 godzin.

Część 5: Struktura kapitału przedsiębiorstwa, koszt kapitału i podatkiCzy ma znaczenie, czy aktywa firmy są finansowane w 50% z kredytu bankowego i 50% z pieniędzy inwestorów? Czy ta forma struktury kapitału, w której 50% aktywów pochodzi z długu, a 50% z kapitału własnego, ma wpływ na sukces firmy w biznesie? Ta sekcja odpowiada na te pytania, koncentrując się na teorii struktury kapitału. W szczególności, część 5 wyjaśnia koncepcję struktury kapitału i przedstawia najbardziej powszechną formułę stosowaną przy porównywaniu zwrotu firmy z kosztem kapitału: średni ważony koszt kapitału (WACC). Część 5 przedstawia również koncepcję tego, jak polityka podatkowa wpływa na rzeczywisty koszt kapitału przedsiębiorstwa.

Ukończenie tego rozdziału powinno zająć około 2 godzin.

Część 6: Stosowanie modelu CAPMW tej jednostce to, czego nauczyłeś się z poprzednich jednostek na temat kosztu kapitału, bieżącej wartości netto i ryzyka, zostało zebrane w jeden szeroko stosowany model: model CAPM. Model CAPM służy do obliczania kosztów kapitału przedsiębiorstwa, które można wykorzystać w obliczeniach wartości bieżącej netto. Był używany w sprawach sądowych do szacowania wartości akcji spółki, podobnie jak w przypadku rozpadu AT&T w 1984 r., W wyniku którego powstało siedem spółek. Model CAPM jest również używany do obliczania wyceny zapasów. Ta jednostka pokaże, w jaki sposób menedżer finansowy używa tego narzędzia finansowego do wyceny akcji i określenia, które akcje są lepszymi opcjami dla inwestorów, na podstawie ich stóp zwrotu i ich porównania z ogólnym zwrotem z rynku akcji.

Ukończenie tego rozdziału powinno zająć około 2 godzin.

Przewodniki po studiachTe przewodniki pomogą Ci przygotować się do egzaminu końcowego. Omawiają kluczowe tematy w każdym rozdziale, omawiają efekty uczenia się i wymieniają ważne terminy. Nie mają na celu zastąpienia materiałów szkoleniowych!

Ankieta dotycząca kursuPoświęć kilka minut, aby przekazać nam opinię na temat tego kursu. Doceniamy Twoją opinię, niezależnie od tego, czy ukończyłeś cały kurs, czy tylko kilka zasobów. Twoja opinia pomoże nam ulepszyć nasze kursy i wykorzystujemy Twoją opinię za każdym razem, gdy aktualizujemy nasze kursy.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy