Co kupujący VA powinni wiedzieć o założeniach dotyczących kredytu

17.02.2021
Category: Kredyt Hipoteczny

Rozpocznij swoją podróż po pożyczce w domu

Jedną z najbardziej nieoczekiwanych korzyści płynących z pożyczek VA jest to, że można je założyć.

Założenie jest ogólnie definiowane jako transakcja kupna, w której kupujący przejmuje od sprzedającego zobowiązanie z tytułu istniejącej hipoteki.

Zamiast sprzedawać swój dom, możesz poprosić inną osobę o przejęcie kredytu hipotecznego i udziałów w nieruchomości. Obejmuje to saldo pożyczki, stopę procentową i miesięczną spłatę kredytu hipotecznego.

Założenia dotyczące kredytu i tradycyjnych zakupów domu różnią się w kilku kluczowych aspektach. Nie wszyscy pożyczkodawcy VA pozwalają na przypuszczenia. Założenia mogą również zagrozić prawu do kredytu VA i kredytu.

Ale mogą zaoferować właścicielom domów VA atrakcyjną kartę przetargową w środowisku rosnącym.

Przyjrzyjmy się bliżej.

Potencjalne wyzwania związane z założeniem kredytu VA

W typowej transakcji kupna kupujący zaciąga kredyt hipoteczny na zakup domu, a sprzedający wykorzystuje wpływy ze sprzedaży na całkowitą spłatę kredytu, przenosząc zobowiązanie finansowe z tytułu nieruchomości wyłącznie na nowego właściciela.

Sprzedawca może również zwrócić uwagę na przywrócenie pełnego prawa do pożyczki VA po całkowitym spłaceniu pierwotnej pożyczki.

Przy założeniu kredytu sytuacja może wyglądać inaczej.

Podobnie jak w przypadku typowego zakupu, pożyczkodawcy sprawdzą kredyt i finanse osoby zaciągającej pożyczkę. W przeciwieństwie do sprzedaży domu, Twoja odpowiedzialność prawna za dług nie znika automatycznie po ukończeniu założenia.

Właściciele domów muszą zwrócić się do pożyczkodawcy lub jednostki obsługującej i uzyskać zwolnienie z odpowiedzialności. Bez zwolnienia z odpowiedzialności właściciele domów w Wirginii mogą ponieść poważny kryzys kredytowy, jeśli osoba przyjmująca pożyczkę później spóźni się z płatnościami lub nie spłaci kredytu hipotecznego.

Korzystanie z uprawnienia VA po założeniu

Kolejną ważną kwestią jest prawo do pożyczki VA. Jeśli osoba zaciągająca pożyczkę jest weteranem z wystarczającymi uprawnieniami do pożyczki VA, możesz poprosić ją o formalne zastąpienie ich roszczeniem w tej hipotece. W przeciwnym razie uprawnienie, które wykorzystałeś do zakupu domu, pozostanie w nim do momentu całkowitej spłaty pożyczki.

Niepowodzenie w uzyskaniu substytucji uprawnienia może ograniczyć Twoją siłę nabywczą o 0 USD, gdy nadejdzie czas na ponowne wykorzystanie korzyści z pożyczki VA. Co gorsza, weterani straciliby całkowicie tę część swoich uprawnień, gdyby asumer później nie spłacił pożyczki.

Potencjalne korzyści z przejęcia kredytu VA

To niektóre z kluczowych rozważań i potencjalnych obaw. Pod względem potencjalnych korzyści posiadanie przewidywanej pożyczki może być dużą pomocą, jeśli chcesz sprzedać w okresie rosnących stóp procentowych.

Załóżmy, że kupiłeś kilka lat temu i uzyskałeś najniższe oprocentowanie. Ale jeśli stopy procentowe wzrosły od czasu uzyskania pożyczki VA, każdy, kto chce dziś wyjść i dostać pożyczkę na zakup domu, utknie z wyższą stopą procentową niż ta, którą masz – chyba że może po prostu zaciągnąć pożyczkę . W takim przypadku kupujący może skorzystać z niższej stawki, którą ustaliłeś lata temu.

Większość kosztów zamknięcia związanych z zakupem VA również nie jest częścią założenia. Ale osoba przyjmująca pożyczkę płaci opłatę za finansowanie w wysokości 0,5 procent salda pożyczki. Opłata ta trafia bezpośrednio do VA i pomaga w utrzymaniu programu pożyczek dla przyszłych pokoleń nabywców wojskowych. Weterani, którzy normalnie byliby zwolnieni z opłaty za finansowanie VA, są również zwolnieni z tej opłaty za założenie.

Kluczem do założenia pożyczki jest zapewnienie ochrony uprawnień do pożyczki VA i przyszłości finansowej. Założenia dotyczące pożyczki VA nie są niezwykle powszechne, ale możliwość, aby ktoś założył, że twoja pożyczka jest potencjalną korzyścią, gdy nadejdzie czas na sprzedaż. Jest to korzyść, której nie znajdziesz w przypadku większości tradycyjnych kredytów hipotecznych.

Porozmawiaj ze swoim pożyczkodawcą lub usługodawcą, jeśli masz pytania dotyczące założeń pożyczki VA.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy