Co to jest fundusz rynku pieniężnego?

17.02.2021
Category: Jeśli Jesteś

Fundusze rynku pieniężnego to przydatne narzędzia, które mają do odegrania rolę w prawie każdym portfelu inwestycyjnym. Musisz jednak zrozumieć naturę tych funduszy, aby zdecydować, czy i jak pasują do twoich celów inwestycyjnych.

Co to jest fundusz rynku pieniężnego?

Fundusz rynku pieniężnego to fundusz wspólnego inwestowania, który inwestuje wyłącznie w gotówkowe i ekwiwalentne papiery wartościowe, zwane również instrumentami rynku pieniężnego. Te pojazdy są bardzo płynnymi krótkoterminowymi inwestycjami o wysokiej jakości kredytowej.

Fundusze rynku pieniężnego zazwyczaj inwestują w takie instrumenty, jak:

 • Certyfikaty depozytowe (CD)
 • Ulotka reklamowaAmerykańskie obligacje skarboweAkceptacje bankierówUmowy odkupuZgodnie z zasadami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) portfel funduszu musi utrzymywać średni ważony termin zapadalności (WAM) wynoszący 60 dni lub mniej. Wcześniejsze 

  Podobnie jak inne fundusze inwestycyjne, fundusze rynku pieniężnego emitują inwestorom jednostki (akcje) podlegające umorzeniu i muszą przestrzegać wytycznych SEC. Wszystkie atrybuty funduszu wspólnego inwestowania mają zastosowanie do funduszu wspólnego inwestowania rynku pieniężnego, z jednym wyjątkiem dotyczącym jego wartości aktywów netto (NAV). Później przyjrzymy się dokładniej temu wyjątkowi.

  Fundusze rynku pieniężnego a rachunki rynku pieniężnego

  Choć brzmią bardzo podobnie, fundusze rynku pieniężnego różnią się od rachunków rynku pieniężnego (MMA). Kluczowa różnica: pierwsza jest sponsorowana przez towarzystwa funduszy i nie ma gwarancji kapitału, podczas gdy druga to oprocentowane rachunki oszczędnościowe oferowane przez instytucje finansowe, z ograniczonymi przywilejami transakcyjnymi i ubezpieczone przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC). Rachunek rynku pieniężnego jest zwykle oprocentowany wyżej niż bankowy rachunek oszczędnościowy, ale oprocentowanie jest nieco niższe niż w przypadku płyty CD lub całkowitego zwrotu funduszu rynku pieniężnego.

  Ponadto rachunki rynku pieniężnego ograniczają dostęp do sald kont poprzez wypisywanie czeków, podczas gdy wypłaty funduszy rynku pieniężnego są ogólnie dostępne na żądanie. Niektóre banki mogą zezwolić MMA do sześciu wypłat na cykl wyciągów, podczas gdy inne nie oferują w ogóle opcji wypisywania czeków. Wiele funduszy rynku pieniężnego oferuje nieograniczone wypisywanie czeków, ale wymaga, aby czeki były wystawiane na minimalną kwotę w dolarach.

  Unikalne cechy funduszy rynku pieniężnego

  Fundusze rynku pieniężnego są wyjątkowe z trzech powodów:

  1. BezpieczeństwoPapiery wartościowe, w które inwestują te fundusze, są inwestycjami stabilnymi i ogólnie bezpiecznymi. Papiery wartościowe rynku pieniężnego zapewniają stały zwrot z krótkimi terminami zapadalności. Kupując dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki, duże korporacje i rząd, fundusze rynku pieniężnego niosą ze sobą niskie ryzyko niewypłacalności, a jednocześnie oferują rozsądny zwrot.

  2. Niska inwestycja początkowaPapiery wartościowe rynku pieniężnego mają na ogół duże minimalne wymogi dotyczące zakupu, które utrudniają zakup większości inwestorów indywidualnych. Z kolei fundusze rynku pieniężnego mają znacznie niższe wymagania, które są nawet niższe niż średnie minimalne wymagania funduszy wspólnego inwestowania. W rezultacie fundusze rynku pieniężnego pozwalają inwestorom skorzystać z bezpieczeństwa związanego z inwestycjami na rynku pieniężnym przy niższych progach.

  3. DostępnośćTytuły uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego można kupować i sprzedawać w dowolnym momencie i nie podlegają one ograniczeniom rynkowym. Większość z tych funduszy zapewnia przywileje związane z wypisywaniem czeków i oferuje inwestorom rozliczenie tego samego dnia, co jest podobne do handlu papierami wartościowymi rynku pieniężnego.

  Fundusze rynku pieniężnego podlegające opodatkowaniu a wolne od podatku

  Fundusze rynku pieniężnego dzielą się na dwie kategorie: podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku. Jeśli kupujesz fundusz podlegający opodatkowaniu, wszelkie zwroty z funduszu podlegają zazwyczaj zwykłym podatkom stanowym i federalnym.

  Fundusze podlegające opodatkowaniu inwestują głównie w amerykańskie papiery skarbowe, papiery wartościowe agencji rządowych, umowy odkupu, płyty CD, papiery komercyjne i akcepty bankowe. Wiele innych rodzajów inwestycji kwalifikuje się do opodatkowania funduszy rynku pieniężnego. Na przykład, jeśli lubisz sektor mieszkaniowy, możesz kupić fundusz rynku pieniężnego, który inwestuje wyłącznie w Fannie Maes.

  Fundusze wolne od podatku nie dają tylu możliwości. Fundusze te inwestują w krótkoterminowe zobowiązania dłużne emitowane przez podmioty zwolnione z podatku federalnego (miejskie papiery wartościowe) i mają niższą rentowność. W niektórych przypadkach można kupić fundusze wolne od podatku, które są zwolnione z podatków stanowych i lokalnych; jednak tego rodzaju zwolnienia są raczej wyjątkami niż normą.

  Obliczanie zysków z funduszy rynku pieniężnego wolnych od podatku

  Decydując się między funduszami podatkowymi a wolnymi od podatku, ważne jest, aby obliczyć, czy oszczędności podatkowe stworzone przez fundusz wolny od podatku będą wystarczające, aby jego niższy zysk był opłacalny. Fundusze podlegające opodatkowaniu generalnie mają wyższe zwroty – nominalnie. Ale jeśli podatek od tych deklaracji skutecznie eliminuje dodatkowy zwrot, bardziej optymalnym wyborem jest fundusz wolny od podatku.

  Nie można po prostu samodzielnie porównać rentowności obu funduszy. Zamiast tego musisz przeliczyć przychód wolny od podatku na równoważny przychód podlegający opodatkowaniu. Można to osiągnąć za pomocą następującego równania:

  Na przykład, powiedzmy, że znajdujesz się w przedziale podatkowym 24% i musisz wybierać między funduszem rynku pieniężnego podlegającym opodatkowaniu o dochodzie 1,5% a funduszem wolnym od podatku o dochodowości 1,3%. Przeliczając zysk wolny od podatku na dochód ekwiwalentny do opodatkowania (używając powyższego wzoru), otrzymujemy 1,71%:

  Tak więc wybór jest oczywisty: wolny od podatku rynek pieniężny jest drogą do zrobienia, ponieważ oszczędności podatkowe zapewniają większy zysk. Im wyższy próg podatkowy, tym wyższy ekwiwalentny dochód podlegający opodatkowaniu.

  Ryzyko związane z funduszami rynku pieniężnego

  Żaden zasób nie jest pozbawiony zastrzeżeń. Zanim zainwestujesz w fundusz rynku pieniężnego, pamiętaj o trzech problemach:

  Współczynnik kosztówPodobnie jak w przypadku zwykłych funduszy inwestycyjnych, fundusze rynku pieniężnego ponoszą wydatki. Fundusz z wyższym niż przeciętny wskaźnikiem wydatków pochłonie stosunkowo niskie zyski.

  Cel inwestycyjnyJeśli jesteś inwestorem długoterminowym budującym fundusz emerytalny, duża pozycja w funduszach rynku pieniężnego nie jest odpowiednia. Średnio fundusze te generują dochody nieco powyżej stopy inflacji, co nie jest wystarczające do zbudowania odpowiedniego gniazda. Zamiast tego fundusze rynku pieniężnego powinny być wykorzystywane jako narzędzie do zarządzania portfelem do tymczasowego parkowania pieniędzy i / lub gromadzenia środków na przewidywane wydatki pieniężne.

  Czynniki ryzykaChociaż są one stosunkowo mało ryzykowne, fundusze rynku pieniężnego nie są całkowicie wolne od ryzyka. W 1994 r. Community Bankers US Government Money Market Fund w Denver wpadł w kłopoty, gdy ceny instrumentów pochodnych, które dominowały w jego portfelu, mocno spadły. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zlikwidowała fundusz, a inwestorzy (wszyscy instytucjonalni) otrzymali tylko 0,96 USD za dolara. Wcześniejsze 

  W nowszym przypadku fundusz pierwotny Rezerwy upadł we wrześniu 2008 r. Prestiżowy fundusz posiadał setki milionów krótkoterminowych pożyczek dla Lehman Brothers, a kiedy ta firma inwestycyjna zbankrutowała, wśród inwestorów Rezerwy wybuchła fala paniki. Cena akcji funduszu spadła do 0,97 USD; nie mogąc sprostać wykupom, Rezerwa ostatecznie została zmuszona do spasowania. Aby uniknąć załamania branży, Departament Skarbu USA musiał wkroczyć i zagwarantować innym funduszom rynku pieniężnego. Wcześniejsze 

  To tak zwane „przełamanie forsy – kiedy wartość aktywów netto (NAV) funduszu rynku pieniężnego spadnie poniżej tradycyjnego poziomu 1 dolara, który powinien utrzymywać, prowadząc do likwidacji funduszu – jest wprawdzie niewielką możliwością. (Community Bankers i Reserve Primary to jedyne odnotowane niepowodzenia w historii funduszy rynku pieniężnego, sięgające 1983 r.) Ale przypomina to, że każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem, nawet konserwatywnym.

  Podsumowanie

  Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się wykorzystać fundusze rynku pieniężnego jako narzędzie inwestycyjne, czy jako tymczasowe miejsce do przechowywania pieniędzy, czekając na zakup odpowiedniego papieru wartościowego, upewnij się, że wiesz jak najwięcej o danym funduszu, jego cechach, strategii inwestycyjnej i porównanie jego wydatków z porównywalnymi pojazdami. Fundusze rynku pieniężnego są często reklamowane jako środki pieniężne. Oni nie są. Żadna inwestycja nie jest – i nie chcesz, żeby tak była. (Powiązane informacje można znaleźć w artykule „CPFXX, SPAXX, VMFXX: Najlepsze rządowe fundusze rynku pieniężnego)

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy