Co to jest odwrócony zakup kredytu hipotecznego?

17.02.2021
Category: Stóp Procentowych

Być może znasz tradycyjny odwrócony kredyt hipoteczny; Jednak czy wiesz, że odwrócony kredyt hipoteczny można również wykorzystać na zakup domu? Nazywa się to hipoteką hipoteczną na zakup domu (HECM) i czasami jest nazywana odwróconą pożyczką hipoteczną.

„Program został również zaprojektowany, aby umożliwić właścicielom domów seniorów przeniesienie się do innych obszarów geograficznych, aby być bliżej członków rodziny lub zmniejszyć rozmiary do domów spełniających ich fizyczne potrzeby, tj. Poręcze, nieruchomości jednopoziomowe, rampy, szersze drzwi itp. 2

własność

Kwalifikujące się rodzaje nieruchomości obejmują istniejące nieruchomości składające się z jednej do czterech lokali, w których zakończono budowę i które nadają się do zamieszkania. Nieruchomość musi spełniać wszystkie wymagania Federalnej Administracji Mieszkaniowej (FHA), w tym naprawy w celu usunięcia usterek, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu lub zagrażają solidności i bezpieczeństwu nieruchomości. Przykłady poważnych wad nieruchomości obejmują: brak bieżącej wody, przeciekający dach, brak podstawowego źródła ciepła, nieodpowiednia instalacja elektryczna, niedziałające drzwi i okna oraz naruszenia przepisów stanowych lub lokalnych. Wycena jest wymagana dla wszystkich HECM w przypadku transakcji zakupu. 2

Przetwarzanie

Jeżeli pożyczkobiorca zdecyduje się anulować transakcję zakupu HECM, może to zrobić w dowolnym momencie przed datą zamknięcia. Pożyczkobiorca musi pisemnie powiadomić wszystkie strony o zamiarze anulowania. Według strony internetowej Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD): „W przypadku otrzymania zadatku senior powinien przejrzeć umowę sprzedaży, aby ustalić, czy zadatek podlega zwrotowi. 2

Finansowanie

Kwota, jaką może otrzymać pożyczkobiorca, zależy od wieku najmłodszego pożyczkobiorcy lub uprawnionego współmałżonka niebędącego pożyczkobiorcą, aktualnych stóp procentowych oraz niższej z oszacowanej wartości domu, ceny sprzedaży lub maksymalnego limitu pożyczki.

Jeżeli wpływy z kredytu i kapitał własny ze sprzedaży poprzedniego miejsca zamieszkania nie wystarczą na pokrycie ceny sprzedaży nowego domu, kredytobiorcy mogą sfinansować różnicę z własnych środków, tj. Oszczędności, kont emerytalnych lub ze sprzedaży majątku. Jednak pożyczkobiorcy nie mogą pokryć początkowej inwestycji pieniężnej lub kosztów zamknięcia, korzystając ze środków z pożyczki na samochód, linii kredytowej pod zastaw domu, nieruchomości inwestycyjnej lub drugiego domu. Ponadto koncesje sprzedawcy nie są dozwolone w przypadku zakupu przez HECM. 2

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o HECM na zakup pożyczki, skorzystaj z naszego Reverse Mortgage Calculator lub zadzwoń do nas pod numer 800-218-1415.

1 Musisz mieszkać w domu jako głównym miejscu zamieszkania, nadal płacić wymagane podatki od nieruchomości, ubezpieczenie domu i utrzymywać mieszkanie zgodnie z wymogami Federal Housing Administration. Niespełnienie tych wymagań może spowodować niespłacenie pożyczki, które skutkuje przejęciem.

Informacyjna strona internetowa udostępniona przez Liberty Reverse Mortgage. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dostęp konsumencki NMLS | NMLS ID # 2726

Licencjonowany bankier hipoteczny – Departament Usług Finansowych NYS

Niniejszy materiał nie jest dostarczany ani zatwierdzony przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD) ani Federalną Administrację Mieszkaniową (FHA).

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy