Czy Twoje depozyty bankowe są ubezpieczone?

17.02.2021

Co to jest FDIC?

Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) została utworzona w szczytowym okresie Wielkiego Kryzysu, po zamknięciu 4000 banków w pierwszych kilku miesiącach 1933 r. I utracie depozytów w wysokości 1,3 mld USD. Prezydent Franklin Roosevelt 16 czerwca tego roku podpisał ustawę Prawo bankowe z 1933 r., Tworząc niezależną agencję. Wcześniejsze 

Zadaniem FDIC jest utrzymanie zaufania do krajowego systemu finansowego, co robi poprzez ubezpieczanie depozytów bankowych, badanie instytucji finansowych pod kątem dobrej kondycji, współpracę z bankami w trudnej sytuacji i zarządzanie nimi w ramach zarządu komisarycznego. Wcześniejsze 

Dowiedz się, jakie rodzaje depozytów obejmuje FDIC i jak upewnić się, że otrzymujesz najwyższy poziom ubezpieczenia za swoje pieniądze.

Jak działa FDIC

Początkowo federalne ubezpieczenie depozytów obejmowało do 2500 USD. Pod każdym względem udało się przywrócić zaufanie publiczne i stabilność w systemie bankowym kraju. Tylko dziewięć banków upadło w 1934 r., Podczas gdy ponad 9 000 upadło w ciągu ostatnich czterech lat. Wcześniejsze 

W lipcu 1934 r. Ubezpieczenie wzrosło do 5000 USD. Od tego czasu maksymalne ubezpieczenie zmieniło się w następujący sposób:

 • 1950 do 10 000 dolarów
 • 1966 do 15 000 dolarów1969 do 20 000 dolarów1974 do 40 000 dolarówOd 1980 do 100 000 USD dla wszystkich kont2006 do 250 000 USD dla samodzielnych kont emerytalnych2008 do 250 000 USD dla wszystkich kont (początkowo tymczasowe, ale stały się w 2010 r.) Co obejmujeUbezpieczenie FDIC obejmuje kwotę główną i wszelkie narosłe odsetki do dnia zamknięcia przez ubezpieczony bank wszystkich lokat bankowych, w tym czeków, oszczędności, rynków pieniężnych i certyfikatów depozytowych (CD). FDIC nie ubezpiecza produktów inwestycyjnych, takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, polisy na życie, renty lub miejskie papiery wartościowe, nawet jeśli kupiłeś je od ubezpieczonego banku. Z wyłączeniem bonów skarbowych, obligacji i weksli amerykańskich. Są one poparte pełną wiarą i uznaniem rządu USA. FDIC nie ma jurysdykcji w sprawach lub stratach poniesionych w wyniku kradzieży tożsamości. Wcześniejsze 

  Liczy się własność

  Kwota ubezpieczenia, jaką masz na koncie ubezpieczonym FDIC, zależy od tego, w jaki sposób ustalisz prawo własności i, jeśli ma to zastosowanie, wskazania beneficjentów.

  Pojedyncze kontaPojedyncze konta obejmują te:

 • W imieniu jednej osoby
 • Otwarte na mocy ustawy Uniform Transfers to Minors Act (UTMA)Dla jednoosobowej działalności gospodarczejZałożona dla majątku zmarłego Ochrona FDIC wynosi 250 000 USD dla wszystkich pojedynczych kont należących do tej samej osoby w tym samym ubezpieczonym banku. Wcześniejsze 

  Rachunki wspólneWspólne konta są własnością dwóch lub więcej osób, na przykład par lub partnerów biznesowych. Aby się zakwalifikować, wszyscy współwłaściciele muszą:

 • być ludźmi, a nie osobami prawnymi, takimi jak korporacje
 • mają równe prawa do wypłaty środkówpodpisać kartę podpisem rachunku kaucji Udział każdego współwłaściciela z każdego rachunku, który jest wspólnie prowadzony w tym samym ubezpieczonym banku, jest sumowany. Wspólne konta mogą być cennym narzędziem pomagającym parom zarządzać pieniędzmi. Maksymalna wartość ubezpieczenia dla każdego współwłaściciela wynosi 250 000 USD. Wcześniejsze 

  Samodzielne konta emerytalneKonta emerytalne do samodzielnego kierowania to konta emerytalne, na których właściciel – a nie administrator planu – kieruje inwestowaniem środków. Przykłady zawierają:

 • Tradycyjne IRA
 • Roth IRAUproszczone konta emerytalne dla pracowników (SIMPLE)Art. 457 odroczonych planów wynagrodzeńSamodzielne konta KeoghProgramy o zdefiniowanej składce, które są realizowane samodzielnie, na przykład programy 401 (k) Wszystkie fundusze emerytalne należące do tej samej osoby w tym samym banku ubezpieczonym przez FDIC są połączone i ubezpieczone do kwoty 250 000 USD. Oznacza to, że Twoje tradycyjne IRA są dodawane do kont Roth IRA i wszystkich innych kont, na które są kierowane samodzielnie, aby uzyskać łączną kwotę. Wcześniejsze 

  Odwołalne konta powierniczeZakładając odwołalne konto powiernicze, zazwyczaj wskazujesz, że po Twojej śmierci środki zostaną przekazane wskazanym beneficjentom. Wcześniejsze 

  Konta płatne na wypadek śmierci (POD)Twoje konto POD jest ubezpieczone do 250 000 USD dla każdego beneficjenta. Istnieją jednak pewne wymagania, w tym:

 • Tytuł konta musi zawierać termin taki jak:
 • płatne w przypadku śmierciw zaufaniu dlajako powiernikTwoi beneficjenci muszą być zidentyfikowani z imienia i nazwiska w rejestrach rachunków bankowych.Możesz wymienić tylko „kwalifikujących się beneficjentów. To byłyby twoje:małżonkadzieckownuczkarodzicrodzeństwo Inni – w tym teściowie, kuzyni i organizacje charytatywne – nie kwalifikują się. W związku z tym, jeśli założysz konto POD, wskazując swoje troje dzieci jako beneficjentów, odsetki każdego dziecka będą objęte ubezpieczeniem FDIC do kwoty 250 000 USD, a Twoje konto może mieć potencjalne pokrycie 750 000 USD. Wcześniejsze 

  Konta mieszkaniowe lub rodzinneMieszkalne lub rodzinne konta powiernicze są ubezpieczone do 250 000 USD dla każdego wskazanego beneficjenta, o ile przestrzegasz zasad: 

 • Tytuł konta musi zawierać termin taki jak:
 • żywe zaufaniezaufanie rodzinneTwoi beneficjenci muszą „kwalifikować się, jak opisano powyżej Jeśli nie spełniasz wymagań, kwota na funduszu powierniczym lub jakakolwiek jej część, która się nie kwalifikuje, zostanie dodana do Twoich innych pojedynczych kont w tym samym ubezpieczonym banku i ubezpieczona do kwoty 250 000 USD. Wcześniejsze 

  Może ucieszy Cię informacja, że ​​ochrona obejmuje więcej niż jedną grupę kwalifikujących się beneficjentów. Na przykład załóżmy, że w swoim żywym funduszu powierniczym określisz, że po twojej śmierci współmałżonek ma otrzymywać dochód za życia. Kiedy on lub ona umrze, czwórka twoich dzieci dostanie równą część tego, co pozostało. Twoje konto będzie ubezpieczone na 250 000 USD dla każdego beneficjenta (małżonka i czwórki dzieci), łącznie 1,25 miliona USD. Wcześniejsze 

  Nieodwołalne konta powierniczeOdsetki każdego beneficjenta nieodwołalnego trustu, które ustanowisz w tym samym ubezpieczonym banku, są objęte ochroną do kwoty 250 000 USD. Nie ma „kwalifikujących zasad dotyczących beneficjentów. Ale muszą być spełnione następujące wymagania; w przeciwnym razie zaufanie spadnie do maksymalnej klasyfikacji pojedynczego konta w wysokości 250 000 USD: 

 • Dokumentacja banku musi ujawniać istnienie relacji zaufania.
 • Beneficjenci i ich interesy muszą być możliwe do zidentyfikowania na podstawie dokumentacji banku lub powiernika.Nie można określić warunków, jakie muszą spełnić beneficjenci, np. Dziecko musi uzyskać dyplom ukończenia studiów wyższych, aby kwalifikować się do dziedziczenia.Trust musi być ważny zgodnie z prawem stanowym.Nie możesz zachować zainteresowania zaufaniem. Wcześniejsze Konta planu świadczeń pracowniczychProgramy pracownicze, które nie są samodzielne, na przykład programy emerytalne lub programy wypłat z zysku, należą do tej kategorii. Każdy uczestnik jest ubezpieczony do kwoty 250 000 USD na swoje bezwarunkowe odsetki. Wcześniejsze 

  Korporacje, partnerstwa, stowarzyszenia i organizacje charytatywneDepozyty należące do korporacji, spółki, stowarzyszenia lub organizacji charytatywnej są ubezpieczone do kwoty 250 000 USD. Kwota ta jest oddzielona od kont osobistych akcjonariuszy, wspólników lub członków. Muszą jednak prowadzić „niezależną działalność inną niż istniejąca w celu zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej FDIC. Wcześniejsze 

  Liczba udziałowców, partnerów lub członków nie ma wpływu na całkowity zakres ubezpieczenia. Na przykład stowarzyszenie właścicieli nieruchomości z 50 członkami kwalifikuje się tylko do ubezpieczenia maksymalnie 250 000 USD, a nie 250 000 na członka. Wcześniejsze 

  Jak się chronić

  Ubezpieczone środki są dostępne dla deponentów w ciągu kilku dni po zamknięciu ubezpieczonego banku i żaden deponent nigdy nie stracił ani grosza z ubezpieczonych depozytów. Niemniej jednak należy zachować środki ostrożności.

  Upewnij się, że Twój bank lub stowarzyszenie oszczędnościowe jest ubezpieczone w FDIC. Możesz zadzwonić pod numer 1-877-ASK-FDIC (877-275-3342) lub sprawdzić elektroniczny kalkulator ubezpieczenia depozytów FDIC.

  Poświęć również trochę czasu na przejrzenie sald kont i obowiązujących zasad FDIC. Może to być szczególnie ważne, gdy zaszła duża zmiana w Twoim życiu, na przykład śmierć w rodzinie, rozwód lub duży depozyt ze sprzedaży domu. Każde z tych wydarzeń może spowodować, że część Twoich pieniędzy przekroczy federalny limit. FDIC oferuje kalkulator online, który pomoże Ci z kontami osobistymi i firmowymi, które są również objęte FDIC.

  FDIC korzysta z zapisów rachunków depozytowych ubezpieczonego banku (księgi, karty z podpisami, płyty CD) w celu określenia zakresu ubezpieczenia depozytów. Twoje wyciągi, pokwitowania wpłaty i anulowane czeki nie są uznawane za zapisy dotyczące konta depozytowego. Dlatego przejrzyj odpowiednie dokumenty w swoim banku, aby upewnić się, że zawierają poprawne informacje, które zapewnią najwyższą dostępną ochronę ubezpieczeniową.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy