Do czego służy VantageScore?

17.02.2021

Pożyczkodawcy wydający karty kredytowe i pożyczki samochodowe należą do tych, którzy korzystają z VantageScore.

Us News and World Report, Bob Musinski

15 lutego 2019 roku

Do czego służy VantageScore?

VantageScore tworzy profil kredytowy dla użytkowników, dzięki czemu jest przydatny dla każdego, kto zaczyna budować historię kredytową. (Getty Images)

Kiedy sprawdzasz swoją zdolność kredytową na stronie internetowej, za pośrednictwem firmy obsługującej karty kredytowe lub pożyczkodawcy, możesz nie wiedzieć, która firma wystawiła ten wynik.

Prawdopodobnie wynik pochodzi z jednego z dwóch źródeł: FICO lub VantageScore. Chociaż FICO jest lepiej znanym z tych dwóch, wielu konsumentów – niezależnie od tego, czy o tym wiedzą, czy nie – otrzymuje wyniki od VantageScore, które jest często używane przez firmy obsługujące karty kredytowe i strony internetowe, które oferują bezpłatną ocenę kredytową.

Oto spojrzenie na to, czym jest VantageScore i dlaczego może okazać się przydatne, gdy będziesz mieć oko na swój kredyt.

Co to jest VantageScore?

Model VantageScore został opracowany w 2006 r. Przez trzy krajowe firmy zajmujące się sprawozdawczością kredytową – Equifax, Experian i TransUnion – jako alternatywa dla bardziej uznanych wyników FICO. Wyniki FICO, które zostały stworzone przez Fair Isaac Corp., rozpoczęły się w 1989 roku i są używane przez 90 procent największych pożyczkodawców.

System VantageScore został zaprojektowany w celu zapewnienia spójnego modelu oceny zdolności kredytowej, który mógłby być stosowany przez wszystkie trzy biura informacji kredytowej. Miało to również na celu zwiększenie liczby osób, które otrzymują oceny kredytowe, w tym studentów i niedawnych imigrantów, a także innych, którzy mogli nie korzystać z kredytu lub używać go oszczędnie – mówi Jeff Richardson, wiceprezes i szef grupy ds. Marketingu i komunikacji w VantageScore Solutions. .

Ekspert kredytowy John Ulzheimer, który wcześniej pracował dla Equifax i FICO i był autorem biuletynu VantageScore, mówi, że ważne jest, aby system punktacji był konkurencyjny w stosunku do FICO.

„Środowisko usług finansowych działało przez dziesięciolecia z jednym wyborem w systemach oceny zdolności kredytowej składających się z trzech biur – mówi Ulzheimer. „Oznaczało to, że zdecydowana większość decyzji dotyczących naszych aplikacji była pod wpływem jednej firmy oceniającej – FICO. Danie pożyczkodawcom drugiej, równie skutecznej opcji pozwala im przetestować skuteczność modeli scoringowych i uaktualnić je, jeśli jest to uzasadnione, oraz dokładniej wycenić produkty kredytowe.

Ponadto Ulzheimer przyznaje firmie VantageScore uznanie za stworzenie rynku bezpłatnych wyników kredytowych.

„Zanim FICO zaczęło zezwalać wystawcom kart kredytowych na przekazywanie swoich wyników klientom, VantageScore był jedyną nieedukacyjną oceną kredytową przyznawaną konsumentom na dużą skalę – mówi Ulzheimer.

Kto korzysta z VantageScore?

Z VantageScore korzystają różne instytucje finansowe i niefinansowe. Według badania rynkowego VantageScore Solutions opublikowanego w 2018 r., W okresie od lipca 2017 r. Do czerwca 2018 r. Wykorzystano około 10,5 miliarda VantageScores, z czego 4,4 miliarda dotyczyło wydawców kart kredytowych.

Instytucje finansowe często wykorzystywały ten wynik do wydawania produktów kredytowych, takich jak karty kredytowe i kredyty samochodowe. Raport z 2018 roku wykazał, że osiem z 10 największych banków wykorzystało wyniki w jednej lub kilku branżach. Instytucje niefinansowe, takie jak strony internetowe konsumentów, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i instytucje rządowe, wykorzystywały VantageScore do sprawdzania zdolności kredytowej przed wypożyczeniem lub zakupem lub do bezpośredniego udostępniania konsumentom.

VantageScores są używane przez:

Wydawcy kart kredytowych

Firmy pożyczkowe i ratalne

Kontrola najemców, firmy telekomunikacyjne i użyteczności publicznej

Jak VantageScore może pomóc osobom, które dopiero zaczęły zdobywać punkty

Model VantageScore został zaprojektowany, aby ułatwić konsumentom tworzenie ocen kredytowych. VantageScore wykorzystuje takie dane, jak informacje o czynszach, opłatach za media i informacje o rozliczeniach telekomunikacyjnych; Rejestry publiczne; oraz informacje o starszych aktach kredytowych w celu opracowania profilu konsumentów.

Ponadto Twoja historia kredytowa zostanie rozpoznana szybciej dzięki VantageScore, ponieważ będzie uwzględniać pierwszy miesiąc zgłoszonej aktywności kredytowej, mówi Richardson. FICO wymaga, aby konto było otwarte przez co najmniej sześć miesięcy przed wystawieniem oceny.

Jednak urzędnicy FICO są sceptyczni co do zdolności VantageScore do zapewnienia dokładnej oceny kredytowej po tak krótkim czasie.

„Sugerowałbym, że miesięczna historia, z naszej perspektywy, okazała się niewystarczająca pod względem analitycznym, aby zbudować wynik jakości – mówi Joanne Gaskin, starszy dyrektor ds. Wyników i analiz w FICO.

Co wpływa na VantageScore

Na rynku dostępnych jest wiele wersji VantageScore i FICO, ponieważ obie firmy stale aktualizują swoje modele analityczne. Jednak podstawowe systemy punktacji są dość spójne, a wyniki opierają się głównie na historii kredytowej zawartej w raportach kredytowych konsumentów.

VantageScore zestawia różne czynniki wpływające na wynik konsumentów w następujący sposób:

Niezwykle wpływowy: historia płatności. W rzeczywistości 90 procent osób z „najlepszym VantageScore – między 661 a 780 – spłaca wszystkie swoje długi na czas.

Duży wpływ: wiek i rodzaj kredytu, co oznacza, że ​​korzystanie z różnych kont w czasie, takich jak karty kredytowe i pożyczki samochodowe, może poprawić Twój wynik. Duży wpływ ma również procent wykorzystanego kredytu. VantageScore zachęca konsumentów do utrzymywania salda obrotowego poniżej 30 procent całkowitej linii kredytowej.

Umiarkowany wpływ: całkowite salda i zadłużenie, co nagradza konsumentów, którzy utrzymują niski poziom zadłużenia.

Mniejszy wpływ: niedawne zachowania kredytowe, co oznacza, że ​​konsumenci, którzy otwierają wiele rachunków kredytowych w krótkim czasie, mogą zostać ukarani.

Najmniej wpływ: ilość dostępnych kredytów, która nagradza osoby, które wykorzystują tylko tyle kredytów, ile potrzebują.

Chociaż czynniki wpływające na wynik FICO są podobne do VantageScore, a wyniki obu systemów wahają się od 300 do 850, „różnie oceniamy różne zachowania – mówi Richardson. „To są dwa bardzo różne modele. To te same dane, ale interpretujemy je na różne sposoby .

Jakie wyniki mierzy VantageScore 4.0

Najnowsza wersja VantageScore, 4.0, opiera się na danych z biur kredytowych, które mogą pokazywać trendy w aktywności konsumentów.

Na przykład, jeśli konsument ma wysokie saldo na karcie kredytowej w okresie świątecznym i spłaca je co roku, ważne jest, aby nie dopuścić do nadmiernego wpływu miesięcznej aktywności na wynik kredytowy. Zamiast tego, wynik uwzględnia dłuższe ramy czasowe, aby zobaczyć, jak zachowanie różni się od osoby, która ma wysokie saldo na karcie kredytowej przez cały rok. Ponadto, jeśli konsumenci zapłacą podwójną kwotę należną z tytułu miesięcznej spłaty kredytu samochodowego, na przykład, mogą zostać nagrodzeni za takie zachowanie.

Dane pozwalają VantageScore być bardziej przewidywalnym, umożliwiając osobom, które dopiero zaczynają kredytować, możliwość uzyskania wyższego wyniku, niż mieliby w innym przypadku, mówi Richardson.

Jak korzystać z VantageScore

Znajomość Twojego VantageScore może pomóc Ci zrozumieć, co biorą pod uwagę pożyczkodawcy podczas podejmowania decyzji kredytowych. VantageScores są dostępne na bezpłatnych stronach internetowych i u wielu pożyczkodawców. Może jednak wystąpić rozdźwięk między wynikami, które można uzyskać bezpłatnie, a tymi, z których korzysta pożyczkodawca. Na przykład kredytodawcy hipoteczni są zobowiązani do korzystania prawie wyłącznie z wersji wyniku FICO.

Niezależnie od wyniku, na którym polegasz, czynniki są nieco podobne. Dlatego wynik, który znajdziesz na bezpłatnej stronie internetowej lub za pośrednictwem firmy obsługującej karty kredytowe, nie powinien radykalnie różnić się od wyniku używanego w przypadku kredytu samochodowego lub hipoteki.

„Upewnij się, że dokonujesz płatności na czas, utrzymuj stosunkowo niskie wykorzystanie, nie idź na zakupy po kredyt, którego nie potrzebujesz, az czasem Twój wynik będzie dość wysoki dla wszystkich tych modeli – mówi Richardson.

Zrozumienie swojego wyniku kredytowego

VantageScore oferuje kilka zasobów, które pomogą konsumentom zrozumieć, co wpływa na ich zdolność kredytową:

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy