Jak działa ulga podatkowa na podstawie ustawy o przystępnej cenie

Jak działa ulga podatkowa na podstawie ustawy o przystępnej cenie
16.10.2020
Category: Jaki Sposób

Affordable Care Act (znany również jako „Obamacare”), trwający od lat przegląd amerykańskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, został wprowadzony 1 stycznia 2014 r. Wśród wielu fanfar i kontrowersji. Opinie o programie bywają skrajne – w zależności od tego, kogo zapytasz, ACA jest albo całkowitym fiaskiem, albo najlepszą rzeczą, jaka się wydarzyła od czasu krojenia chleba. Ale nie jesteśmy tutaj w tej debacie. W tym artykule przedstawiono fakty dotyczące jednego kluczowego aspektu ustawy: ulgi podatkowej od składek . Ta ulga podatkowa jest główną metodą, za pomocą której rząd federalny próbuje uczynić plany zdrowotne oferowane na rynkach federalnych i stanowych bardziej przystępnymi.

Aby zakwalifikować się do planu zdrowotnego ACA marketplace, musisz być obywatelem USA lub legalnym imigrantem, który nie ma dostępu do „przystępnego i odpowiedniego” planu zdrowotnego pracodawcy. (Później wyjaśnimy „przystępne i odpowiednie”.) Aby kwalifikować się do ulgi podatkowej od składek, Twój dochód musi mieścić się w pewnym przedziale, co prawdopodobnie utrudniłoby Ci opłacenie własnego ubezpieczenia zdrowotnego. Możesz zdecydować o zastosowaniu kredytu z góry do miesięcznych składek lub odroczyć kredyt do czasu opodatkowania. Jeśli zdecydujesz się na otrzymanie kredytu z góry, IRS co miesiąc przesyła część składki bezpośrednio do Twojego ubezpieczyciela. Jeśli odroczysz kredyt, otrzymasz go jako kwotę ryczałtową, która zostanie obciążona należnymi podatkami (lub otrzymanym zwrotem). Nie jest zaskoczeniem,większość ludzi decyduje się na miesięczną płatność – w przeciwnym razie składki prawdopodobnie byłyby zbyt duże, by sobie z nimi poradzić [źródło: CBPP].

Skąd więc wiesz, czy kwalifikujesz się do ulgi podatkowej? Jaki dokładnie jest przedział dochodu i ile miałbyś płacić co miesiąc? Jeśli Twój pracodawca oferuje ubezpieczenie, ale nie wydaje się to dobrą ofertą, czy możesz zamiast tego zdecydować się na zakup planu rynkowego? Przeprowadzimy Cię przez proces kwalifikacji na następnej stronie.

Aby kwalifikować się do ulgi podatkowej ze składek, musisz spełnić określone kryteria. Na początek Twój dochód musi mieścić się w przedziale od 100 do 400 procent federalnej granicy ubóstwa. Dla osoby składającej wniosek indywidualnie w 2015 r. (Za rok podatkowy 2014) oznacza to od 11670 do 46 680 USD. Dla czteroosobowej rodziny to między 23 850 a 95 400 dolarów [źródła: CBPP, HSS]. (Kwalifikacje dochodowe są wyższe na Alasce i Hawajach). Musisz także być obywatelem USA lub legalnym imigrantem.

W większości stanów ubezpieczenie Medicaid obejmuje Cię, jeśli spadniesz poniżej progu ubóstwa, więc nie kwalifikujesz się do ubezpieczenia na podstawie ustawy Affordable Care Act. Legalni imigranci, którzy żyją poniżej progu ubóstwa, również kwalifikują się do Medicaid, ale czasami istnieje pięcioletni okres oczekiwania na ubezpieczenie. Osoby, które są na liście oczekujących, mogą ubiegać się o ubezpieczenie ACA marketplace i ulgę podatkową w tym okresie.

Jest jeden problem z wytycznymi dotyczącymi kwalifikacji dochodów. Kiedy Sąd Najwyższy utrzymał w mocy ACA w 2012 r., Stany mogły zdecydować, czy chcą rozszerzyć Medicaid na osoby, które stanowią do 133% granicy ubóstwa. Niektóre stany wybrały tę opcję, a inne nie. Oznacza to, że jeśli mieszkasz w stanie, w którym rozszerzono Medicaid, kwalifikujesz się do ubezpieczenia ACA (a tym samym do ulgi podatkowej) tylko wtedy, gdy osiągasz od 133% do 400% poziomu ubóstwa (133% to 15521 USD na osobę fizyczną i 31720 USD dla czteroosobowej rodziny). Jeśli zarabiasz od 100 do 133% kwoty, musisz wybrać opcję Medicaid. Jeśli twój stan zdecydował się zachować Medicaid w niezmienionym stanie, minimalny dochód kwalifikujący do ulgi podatkowej pozostaje na poziomie 100% granicy ubóstwa [źródło: CBPP].

Ważnym czynnikiem jest również ubezpieczenie pracodawcy. Jeśli Twój pracodawca oferuje ubezpieczenie zdrowotne, które zostanie uznane za „niedrogie i odpowiednie”, nie możesz ubiegać się o ubezpieczenie na rynku ACA ani o ulgę podatkową. „Przystępna” oznacza, że ​​roczna składka nie przekracza 9,5% Twojego rocznego dochodu. Aby zostać uznanym za odpowiedni, plan zdrowotny pracodawcy musi oferować ubezpieczenie równe planowi brązowemu na rynku ACA. (Wyjaśnimy kategorie planów na następnej stronie.) Jeśli ubezpieczenie oferowane przez pracodawcę pasuje do rachunku w obu przypadkach, musisz wykupić taką ochronę zamiast planu ACA marketplace.

Musisz również składać podatki indywidualnie lub wspólnie ze swoim małżonkiem. Jeśli jesteś na utrzymaniu prawnym lub jesteś w związku małżeńskim, ale składasz osobne dokumenty, nie kwalifikujesz się do ulgi podatkowej. Istnieją przepisy dotyczące ofiar przemocy domowej, które nadal pozostają w związku małżeńskim, ale nie składają wniosku wspólnie.

Tak więc, kiedy już zorientujesz się, że się kwalifikujesz, w jaki sposób możesz uzyskać ten kredyt i wybrać plan?

Kwota kredytu, którą otrzymujesz, jest przesuwana na skali opartej na szacunkowym dochodzie za dany rok, przy czym osoby z najwyższej półki powinny wnieść wyższy procent. Czteroosobowa rodzina, która osiągnęłaby 400 procent granicy ubóstwa w 2014 roku, musiałaby płacić 9,56 procent swojego miesięcznego dochodu, czyli 760 dolarów. Od rodziny żyjącej dokładnie na granicy ubóstwa oczekuje się, że zapłaci tylko 2 procent, czyli około 40 dolarów miesięcznie. W przypadku osób samotnych Twój oczekiwany wkład po przyznaniu kredytu wyniósłby od około 20 USD do 370 USD, w zależności od dochodu [źródło: Clark & ​​Associates].

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy