Oto kto właściwie jest właścicielem Rezerwy Federalnej

17.02.2021
Category: Jest Również

Dobre pytanie na stronie Ask Cullen. Dostaję to często, więc warto go szczegółowo wyjaśnić.

Po pierwsze, pomaga zrozumieć, czym naprawdę jest Fed. System Rezerwy Federalnej był wzorowany na New York Clearinghouse, który istniał w Nowym Jorku w XIX i 1900 roku. Jak sama nazwa wskazuje, New York Clearinghouse był po prostu wielką izbą rozliczeniową, do której przychodziło wiele dużych banków, aby regulować swoje płatności międzybankowe. Niestety nie był wystarczająco szeroki, aby poradzić sobie z zakresem i złożonością amerykańskiego systemu bankowego, więc te regionalne izby rozliczeniowe nie radziły sobie z kryzysami bankowymi i problemami z płynnością. System Fed przyjął ten model prywatny i przekształcił go w model hybrydowy publiczno-prywatny, aby stworzyć krajową izbę rozliczeniową dla płatności międzybankowych. Na co dzień niewiele się o tym mówi, ale tak naprawdę jest Fed – to tylko duża izba rozliczeniowa, która pomaga usprawnić system płatności.Wszystkie inne rzeczy, na które zwraca się uwagę (takie jak polityka pieniężna), są tylko dodatkowym przykładem realizacji tego podstawowego celu, któremu służy – utrzymania zdrowego funkcjonującego systemu płatności.

Ale Fed jest dziwnym podmiotem, jeśli chodzi o „własność. Istnieje dzięki ustawie Kongresu. Ale jest również uważany za niezależny podmiot, ponieważ nie jest częścią władzy wykonawczej ani ustawodawczej. Fed istnieje, ponieważ stworzył go Kongres, ale nie wprowadza środków politycznych za zgodą Kongresu lub Prezydenta. Z politycznego punktu widzenia jest to bardzo niezależna jednostka.

Regionalne banki Fed są ramionami systemu Fed, które służą jako regionalne wersje NY Clearinghouse. Jedną rzeczą, która myli tę dyskusję na temat „własności, jest emisja akcji przez regionalne banki Fed do banków członkowskich. Akcja ta wypłaca stałą 6% dywidendę i daje bankom roszczenie do rocznych zysków Fed. Ale zachowajmy to z właściwej perspektywy. W zeszłym roku Fed zarobił 90,5 miliarda dolarów. Z tego 1,6 mld USD zostało wypłacone w formie dywidendy. Pozostałe 88 miliardów dolarów zostało przekazane z powrotem do Departamentu Skarbu USA. Podczas gdy Departament Skarbu USA z technicznego punktu widzenia nie posiada akcji Rezerwy Federalnej, Fed musi przekazać swoje zyski pod koniec roku z powrotem do rządu federalnego. Jak widać, wypłaty często przyćmiewają wszelkie dywidendy zwrócone bankom. Innymi słowy, Departament Skarbu USA jest odbiorcą większości zysków Fed.

Nie zapominajmy też o głównym celu Fed. Pamiętaj, Fed istnieje, aby służyć systemowi płatności. Oznacza to, że jest zwolennikiem amerykańskiego systemu bankowego. Zanim Fed będzie mógł kiedykolwiek osiągnąć swój podwójny mandat w zakresie stabilności cen i pełnego zatrudnienia, Fed musi upewnić się, że system płatności jest zdrowy. Dlatego Fed jest często postrzegany jako sługa systemu bankowego, a jednocześnie stara się być sługą do celów publicznych. W efekcie ma dwóch mistrzów z założenia.

System Rezerwy Federalnej jest niedoskonałą, ale raczej innowacyjną izbą rozliczeniową. Jego struktura jako „niezależna w ramach rządu utrudnia dokładne rozszyfrowanie, kto jest jej właścicielem. Wolę myśleć o Fed jako o jednostce stworzonej w celu wspierania amerykańskiego systemu płatności (co czyni go tym samym bankowym podmiotem pośredniczącym), który służy celom publicznym i prywatnym. Innymi słowy, lepiej jest myśleć o Fed jako o hybrydzie publiczno-prywatnej, która tak naprawdę nie jest „własnością nikogo.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy