Pożyczki SBA: stopy procentowe, kwalifikacje i sposób składania wniosków

17.02.2021
Category: Oceny Zdolności

Przez Tricia Tetreault 18 marca 2020 r

Tricia ma prawie dwudziestoletnie doświadczenie w udzielaniu pożyczek komercyjnych i federalnych. Jej doświadczenie jest podkreślane w treści pożyczek dla małych firm w Fit Small Business.

Ten artykuł jest częścią większej serii poświęconej pożyczkom SBA.

Pożyczki na wypadek katastrofy dla Small Business Administration (SBA) zapewniają firmom niedrogie finansowanie odtwarzania po awarii. Firmy, organizacje non-profit, właściciele domów i najemcy kwalifikują się do finansowania z okresem spłaty do 30 lat i stopami procentowymi zaczynającymi się od 1,75%. Wnioskodawcy mogą otrzymać wstępne finansowanie pięć dni po podpisaniu dokumentów zamknięcia pożyczki.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o pożyczkę ratunkową SBA przez Internet, musisz zarejestrować się w SBA w celu uzyskania pomocy w zakresie pożyczki na wypadek katastrofy. Możesz to zrobić tutaj.

Aby pomóc firmom dotkniętym pandemią COVID-19, prezydent Trump podpisał ustawę CARES w dniu 28 marca 2020 r. Ustawa stworzyła pożyczkę SBA 7 (a) Program ochrony płatności – zmodyfikowaną pożyczkę SBA 7 (a) – w celu zapewnienia właściciele małych firm mają dostęp do nawet 10 milionów dolarów finansowania, które można by umorzyć, gdyby pożyczka została wykorzystana na finansowanie listy płac. Pakiet pomocy obejmuje również inne ulgi, takie jak pożyczki na wypadek szkód ekonomicznych.

COVID-19: Pomoc dla małych firm

Małe firmy, które zostały dotknięte ekonomicznie przez wybuch epidemii COVID-19, mogą otrzymać pożyczkę na wypadek katastrofy za pośrednictwem Small Business Administration. Te pożyczki na wypadek szkód ekonomicznych (EIDL) są dostępne w wysokości do 2 mln USD, oprocentowane w wysokości 3,75%, z terminem spłaty do 30 lat.

Państwa muszą zwrócić się do SBA o pomoc w przypadku katastrof w ramach tego programu. Jeśli Twojego stanu nie ma jeszcze na tej liście, skontaktuj się z lokalną agencją handlową, aby poinformować ich o wpływie wirusa na Twoją firmę. Stany mogą wykorzystać te informacje, aby złożyć wniosek do programu – stany muszą być w stanie udowodnić SBA, że co najmniej pięć firm zostało zaakceptowanych, więc Twoje informacje mogą znacznie pomóc w tym procesie.

Stany obecnie kwalifikujące się do pożyczek na wypadek katastrofy COVID-19Od 23 marca 2020 r. Wszystkie 50 stanów i Dystrykt Kolumbii kwalifikuje się do pożyczek na wypadek wystąpienia COVID-19.

Czym jest pożyczka na wypadek katastrofy SBA

Pożyczki SBA na wypadek katastrofy stanowią zabezpieczenie dla firm bez odpowiedniego ubezpieczenia lub innej pomocy. Firmy w regionie objętym klęską mogą otrzymać pożyczki do 2 mln USD z przystępnymi stopami procentowymi i warunkami. SBA rozpatruje wnioski o pożyczkę w ciągu czterech tygodni i wypłaca początkową kwotę 25 000 USD w ciągu pięciu dni od otrzymania podpisanych dokumentów końcowych.

Pożyczki na wypadek katastrofy SBA są dostępne dla firm, najemców i właścicieli domów, którzy ponoszą szkody fizyczne lub ekonomiczne w wyniku ogłoszonej katastrofy. Prezydent, SBA i Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych mogą ogłaszać kwalifikujące się katastrofy. Do najczęstszych katastrof należą susze, huragany, tornada i trzęsienia ziemi.

Właściciele firm mogą sprawdzić, czy ich hrabstwo jest uwzględnione w deklaracji, przeglądając arkusz informacyjny lub kontaktując się z lokalnym biurem SBA. Kwalifikowalność zależy od wielu czynników, a SBA wymaga wniosku, aby dokonać dokładnego ustalenia. SBA zachęca wnioskodawców do szukania ulgi zewnętrznej przed złożeniem wniosku o uzupełnienie jakichkolwiek luk w finansowaniu.

Jak działają pożyczki na wypadek katastrofy SBA

Gdy SBA ogłosi katastrofę, najemcy, właściciele domów i właściciele firm mogą ubiegać się o pomoc w przypadku katastrofy online za pośrednictwem strony internetowej SBA poświęconej pożyczkom na wypadek katastrofy, aby wypełnić wszelkie luki w finansowaniu. Wniosek wymaga obszernej dokumentacji i może zająć do czterech tygodni, zanim SBA będzie go przetwarzać. W przeciwieństwie do innych pożyczek SBA, SBA finansuje te pożyczki bezpośrednio i zapewnia początkową zaliczkę w wysokości 25 000 USD w ciągu pięciu dni.

Proces składania wniosków może wymagać wielu rund dokumentów, a wnioskodawcy nie mają gwarancji zatwierdzenia. Dokładne powody, dla których SBA odmawia ubiegania się o pożyczkę, są różne, ale specjaliści ds. Pożyczek SBA będą pracować, aby pomóc potencjalnym pożyczkobiorcom uzyskać zatwierdzenie w przypadku odrzucenia wniosku. Z tego powodu pożyczka na wypadek katastrofy SBA rzadko powinna być jedyną, o którą ubiegają się właściciele firm i osoby fizyczne.

Osoby poszukujące pomocy po katastrofie powinny najpierw skontaktować się z firmami ubezpieczeniowymi, Federalną Agencją Zarządzania Kryzysowego (FEMA) oraz innymi agencjami i organizacjami oferującymi dotacje lub inną pomoc. Ulga ubezpieczeniowa jest najczęściej stosowaną pierwszą opcją, zwłaszcza w przypadku komercyjnych ubezpieczeń na wypadek powodzi. Po uzyskaniu pierwszej pomocy, osoby powinny sprawdzić, czy katastrofa znalazła się na liście katastrof SBA.

Dla kogo pożyczka na wypadek katastrofy SBA jest odpowiednia

Pożyczka na wypadek klęski żywiołowej SBA jest doskonałym rozwiązaniem na finansowanie pomocy w przypadku katastrof, aby zrekompensować szkody, których ubezpieczenie i jakiekolwiek dotacje nie obejmują. Właściciele firm, najemcy i właściciele domów, którzy ponieśli ekonomiczne lub fizyczne szkody w swojej firmie, mogą się kwalifikować. Fundusze mogą również otrzymać organizacje non-profit i spółdzielnie rolnicze.

Kandydaci, dla których pożyczka klęskowa SBA jest odpowiednia, to:

 • Firmy, które poniosły straty gospodarcze: Firmy dowolnej wielkości, które doświadczyły szkód ekonomicznych w wyniku katastrofy, mogą ubiegać się o finansowanie z SBA w celu uzyskania pożyczki w wysokości do 2 mln USD. SBA uważa, że ​​szkody gospodarcze obejmują przedłużone zamknięcia i zmniejszenie ruchu biznesowego.
 • Firmy, które poniosły szkody fizyczne: Firmy, które poniosły szkodę fizyczną, mogą również ubiegać się o finansowanie w celu odbudowy po ogłoszonej katastrofie. Niektóre typowe roszczenia dotyczące szkód fizycznych obejmują nieruchomości, maszyny, sprzęt i zapasy. Właściciele domów potrzebujący funduszy na naprawę głównego miejsca zamieszkania: Właściciele domów mogą ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 200 000 USD od SBA. Mogą wykorzystać tę pożyczkę na naprawę lub odbudowę podstawowego miejsca zamieszkania zniszczonego w wyniku zadeklarowanej klęski żywiołowej po zarejestrowaniu się w FEMA i wyczerpaniu innych programów pomocy. Najemcy potrzebujący funduszy na wymianę mienia osobistego: Najemcy i właściciele domów mogą ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 40 000 USD od SBA w celu naprawy lub wymiany mienia osobistego uszkodzonego w wyniku kwalifikowalnej zadeklarowanej katastrofy. Mienie osobiste może obejmować meble i inne rzeczy, ale nie obejmuje gotówki i przedmiotów kolekcjonerskich, takich jak znaczki. Firmy zatrudniające pracowników, w przypadku których wezwano do czynnej służby wojskowej: Firmy, które poniosły trwałe szkody ekonomiczne, ponieważ kluczowy pracownik jest wezwany do czynnej służby wojskowej, mogą kwalifikować się do pożyczenia do 2 milionów dolarów. Organizacje non-profit i spółdzielnie spożywcze dotknięte klęską żywiołową: w przeciwieństwie do wielu opcji finansowania organizacje non-profit i spółdzielnie spożywcze kwalifikują się do pożyczek klęskowych SBA. Zazwyczaj te grupy mogą kwalifikować się do otrzymania tych samych pożyczek, o które mogą ubiegać się przedsiębiorstwa nastawione na zysk, ze względu na szkody fizyczne lub ekonomiczne.Rodzaje pożyczek na wypadek katastrofy SBA

  Rodzaje pożyczek ratunkowych SBA obejmują:

  • Biznesowe pożyczki na wypadek katastrofy fizycznej (BPDL): Firmy, które poniosły fizyczne uszkodzenia nieruchomości, sprzętu, zapasów i innych aktywów, mogą kwalifikować się do pożyczenia do 2 milionów USD w postaci finansowania.
  • Pożyczki na wypadek katastrofy gospodarczej (EIDL): Firmy, które poniosły straty gospodarcze z powodu utraty działalności przez dłuższy okres, mogą otrzymać kapitał obrotowy do 2 milionów USD. W przeciwieństwie do biznesowych pożyczek na klęski żywiołowe, tylko te firmy, które spełniają standardy wielkości SBA, mogą kwalifikować się do tych pożyczek. Pożyczki na wypadek katastrofy gospodarczej w wojsku (MEIDL): Firmy, które ponoszą straty ekonomiczne, ponieważ wojsko wzywa kluczowych członków personelu do czynnej służby podczas konfliktu zbrojnego, mogą otrzymać z SBA do 2 milionów dolarów finansowania. Pożyczki na wypadek katastrofy mieszkaniowej: właściciele domów mogą ubiegać się o wymianę lub naprawę głównego miejsca zamieszkania i otrzymać pożyczki na wypadek katastrofy SBA do 200 000 USD. Wnioskodawcy mogą również kwalifikować się do podwyższenia kwoty pożyczki o 20% poza zniszczenie nieruchomości, aby zapobiec ryzyku przyszłych szkód majątkowych w wyniku podobnej katastrofy. Pożyczki na wypadek klęsk majątkowych: najemcy i właściciele domów mogą pożyczać fundusze w celu wymiany mienia osobistego, w tym odzieży, mebli i pojazdów. Całkowita kwota pożyczki wynosi do 40000 USD, a pożyczkobiorcy mogą łączyć ją z pożyczkami domowymi. Program pilotażowy ekspresowej pożyczki pomostowej: firmy w dotkniętej katastrofą strefie mogą otrzymać ekspresową pożyczkę pomostową do 25 000 USD w oczekiwaniu na decyzję w sprawie finansowania długoterminowego. Jednak tylko firmy z głównych hrabstw dotkniętych prezydencką deklaracją katastrofy mogą składać wnioski i muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne SBA 7 (a).Jak ubiegać się o pożyczkę na wypadek katastrofy SBA

   Pożyczka na wypadek katastrofy SBA obejmuje trzy etapy od złożenia wniosku do wypłaty środków. Wnioskodawcy będą musieli złożyć wniosek, odpowiedzieć podczas procesu przeglądu SBA na wszelkie dodatkowe wnioski o informacje i podpisać dokumenty zamknięcia pożyczki. Rozpatrzenie złożonych wniosków zajmuje do czterech tygodni, a SBA dokonuje pierwszej wypłaty w ciągu pięciu dni od zamknięcia kredytu.

   Wnioskodawcy muszą spełnić kilka wymagań, aby kwalifikować się do otrzymania pożyczki. Obejmują one ogólne wymogi dotyczące finansowania, takie jak ocena kredytowa, dochód i zabezpieczenie, a także niektóre wymagania dotyczące pożyczek klęskowych SBA. Wnioskodawcy muszą znajdować się na obszarze dotkniętym klęską, ponieść dostępne szkody ekonomiczne lub fizyczne w swojej firmie lub miejscu zamieszkania oraz muszą wyczerpać inne możliwości pomocy w przypadku katastrof.

   SBA jest elastyczny w kwestii wymogów dotyczących pożyczki na wypadek klęski żywiołowej, dając pożyczkobiorcom wiele możliwości złożenia wniosku, uzasadnienia braków kredytu lub zabezpieczenia oraz zweryfikowania szkód. Pożyczkobiorców zachęca się do składania wniosków, nawet jeśli nie spełniają ściśle określonych wymagań. Zbieranie dokumentów może zająć trochę czasu. Dlatego zalecamy, aby kandydaci zaczęli wcześnie

   Wymagania dotyczące wniosku o pożyczkę w przypadku katastrofy SBAWymagania dotyczące wniosków o pożyczkę na wypadek katastrofy SBA różnią się w zależności od pożyczki, o którą ubiegają się wnioskodawcy. Każdy z nich będzie musiał zawierać dane identyfikacyjne, takie jak numery ubezpieczenia społecznego, adresy i zwolnienia podatkowe z IRS. Firmy będą musiały dostarczyć dane identyfikacyjne, historię sprzedaży, nieuregulowane zobowiązania i osobiste dane finansowe wszystkich właścicieli posiadających co najmniej 20% udziałów w firmie.

   Pożyczka na wypadek klęski żywiołowej, domu i wyłącznego właścicielaPożyczka na wypadek klęski żywiołowej, domu i wyłącznego właścicielaFormularze zawarte w pakietach wniosków o pożyczkę na wypadek katastrofy dla domu / właściciela indywidualnego obejmują:

   • Wniosek o kredyt mieszkaniowy w sytuacji klęski żywiołowej: dane osobowe, lokalizacja, zatrudnienie, dochód, ubezpieczenie, aktywa, długi i dokumenty uzupełniające na formularzu SBA 5C .
   • Zezwolenie na informacje podatkowe: Upoważnienie do udostępnienia informacji podatkowych do SBA na formularzu IRS 4506-T. Arkusz informacyjny: szczegóły dotyczące deklaracji katastrofy, w tym daty zgłoszenia, dotknięte obszary, stopy procentowe i inne informacje.Pożyczka na wypadek katastrofy biznesowejPożyczka na wypadek katastrofy biznesowejFormularze zawarte w pakiecie wniosku o pożyczkę na wypadek katastrofy biznesowej obejmują:

    • Wniosek o pożyczkę biznesową w przypadku katastrofy: informacje biznesowe, takie jak lokalizacja, własność, szacunki strat i typ organizacji w formularzu SBA 5.
    • Osobiste zestawienie finansowe: aktywa osobiste wszystkich właścicieli firm powyżej 20%, w tym aktywa, pasywa, źródła dochodu, salda bankowe, informacje podatkowe i ubezpieczenie na formularzu SBA 413. Zezwolenie na informacje podatkowe: Upoważnienie do udostępnienia informacji podatkowych do SBA na formularzu IRS 4506-T. Harmonogram zobowiązań: Lista niespłaconych długów i zobowiązań biznesowych na formularzu SBA 2202. Dodatkowe wymagania dotyczące zgłoszenia do EIDL: Miesięczna sprzedaż i wydatki biznesowe prowadzące do i w trakcie zadeklarowanego okresu katastrofy na formularzu SBA 1368. Arkusz informacyjny: szczegóły dotyczące deklaracji katastrofy, w tym daty zgłoszenia, dotknięte obszary, stopy procentowe i inne informacje.Pożyczka na wypadek szkód ekonomicznych rezerwistów wojskowychPożyczka na wypadek szkód ekonomicznych rezerwistów wojskowychFormularze zawarte w pakiecie wniosków o pożyczkę dla rezerwistów wojskowych obejmują:

     • Wniosek o pożyczkę biznesową w przypadku katastrofy: informacje biznesowe, takie jak lokalizacja, własność, szacunki strat i typ organizacji w formularzu SBA 5.
     • Osobiste zestawienie finansowe: aktywa osobiste wszystkich właścicieli firm powyżej 20%, w tym aktywa, pasywa, źródła dochodu, salda bankowe, informacje podatkowe i ubezpieczenie na formularzu SBA 413. Zezwolenie na informacje podatkowe: Upoważnienie do udostępnienia informacji podatkowych do SBA na formularzu IRS 4506-T. Harmonogram zobowiązań: Lista niespłaconych długów i zobowiązań biznesowych na formularzu SBA 2202. Dodatkowe wymagania dotyczące zgłoszenia do EIDL: Miesięczna sprzedaż i wydatki biznesowe prowadzące do i w trakcie zadeklarowanego okresu katastrofy na formularzu SBA 1368. Arkusz informacyjny: szczegóły dotyczące deklaracji katastrofy, w tym daty zgłoszenia, dotknięte obszary, stopy procentowe i inne informacje.Kandydaci mogą zwiększyć swoje szanse na szybki proces zatwierdzania, przygotowując dokumenty przed złożeniem wniosku. Kompletny wniosek pozostawia mniej miejsca na dalsze pytania i gwarantuje, że wnioskodawcy mogą szybciej uzyskać fundusze na wznowienie działalności. Najlepszym sposobem na zebranie dokumentów jest skontaktowanie się z księgowymi i bankami oraz pobranie wszelkich dostępnych rekordów, które nie pozostawiają luk w całej aplikacji.

      Składanie wniosków o pożyczkę w przypadku katastrofy SBAWnioskodawcy, którzy wypełnią wymagane formularze wraz z dokumentacją uzupełniającą, są gotowi do złożenia wniosku. SBA oferuje kilka opcji składania wniosków, w tym składanie wniosków osobistych, online i pocztą. Nie ma najlepszej opcji, ale SBA zaleca, aby w miarę możliwości składać wnioski online, aby uniknąć wydłużonego czasu oczekiwania.

      Opcje złożenia wniosku o pożyczkę na wypadek katastrofy SBA obejmują:

      • Online : składanie wniosków online to wygodna opcja, która skraca czas oczekiwania i zapewnia, że ​​SBA otrzyma wszystkie dokumenty.
      • Osobiście : wnioskodawcy mogą składać wnioski osobiście, jeśli dostępne jest centrum odzyskiwania po awarii. Pozwala to wnioskodawcom omówić specyfikę pożyczki i zadawać pytania. Pocztą : Wnioskodawcy mogą również przesłać wniosek pocztą do SBA. Wnioskodawcy powinni sprawdzić, czy adres podany w ich wniosku jest poprawny, zachować kopię w swoich aktach i upewnić się, że zastosowano odpowiednią opłatę pocztową.Przetwarzanie i

       wypłata SBA 14925 Kingsport Road

       Fort Worth, TX 76155

       Proces zatwierdzania pożyczki na wypadek katastrofy SBAPo otrzymaniu wniosku o pożyczkę SBA przydzieli do sprawy urzędnika ds. Pożyczki i podejmie decyzję o pożyczce w ciągu czterech tygodni. Urzędnik ds. Pożyczki będzie współpracował z wnioskodawcą przez cały proces podejmowania decyzji o pożyczce. Proces ten obejmuje przeglądy kredytowe, szacunki strat, kwalifikowalność pożyczki, prośby o dodatkowe informacje i decyzję pożyczkową.

       Proces zatwierdzania pożyczki kryzysowej SBA obejmuje:

       • Przegląd kredytu wnioskodawcy: SBA analizuje historię kredytową wnioskodawcy w celu ustalenia, czy może on udzielić pożyczki. Na tym etapie SBA może skontaktować się z wnioskodawcami, aby wyjaśnić wszelkie obraźliwe uwagi i nieodebrane płatności dotyczące ich historii kredytowej.
       • Zamów inspekcję i oszacuj całkowite straty: Jeśli ocena zdolności kredytowej jest zadowalająca, SBA poprosi inspektora o oszacowanie całkowitej kwoty strat fizycznych, jakie poniosła własność wnioskodawcy zniszczona przez katastrofę. Określa to całkowitą kwotę finansowania, jaką może otrzymać pożyczkobiorca. Określ, czy wnioskodawca się kwalifikuje: Urzędnik ds. Pożyczek podejmie również działania w celu przeglądu wszelkich ubezpieczeń lub dotacji, które mogą zmniejszyć kwotę finansowania. SBA może zapewnić finansowanie przed wypłatą ubezpieczenia, a pożyczkobiorcy często odkrywają inne źródła pomocy w tym procesie. Poproś o dodatkowe informacje i zakończ obsługę pożyczki: Wnioskodawcy, którzy nie dostarczyli wymaganych informacji do SBA, muszą je niezwłocznie złożyć. Może to obejmować brakujące dokumenty i informacje uzupełniające w oparciu o kwalifikowalność wnioskodawcy i proces oceny zdolności kredytowej. Omów decyzję o pożyczce: Po podjęciu decyzji o pożyczce SBA kontaktuje się z wnioskodawcą w celu omówienia kolejnych kroków. W przypadku odmowy SBA wyjaśni powód odmowy oraz wszelkie działania, które wnioskodawca może podjąć w celu ponownego rozpatrzenia. W przypadku zatwierdzenia SBA poprosi wnioskodawców o podpisanie dokumentów pożyczki i czekanie na finansowanie.Wypłata pożyczki w przypadku katastrofy SBAGdy SBA zatwierdzi pożyczkę na wypadek katastrofy, wnioskodawcy otrzymają do podpisu pakiet dokumentów zamknięcia pożyczki. SBA zapewni zatwierdzonym wnioskodawcom wstępną wypłatę w wysokości 25 000 USD w ciągu pięciu dni od otrzymania podpisanych dokumentów zamknięcia pożyczki. Po pierwszej wypłacie harmonogram otrzymywania pozostałych środków różni się w zależności od rodzaju pożyczki.

        Harmonogramy wypłat według rodzaju pożyczki obejmują:

        • Pożyczka na wypadek klęski żywiołowej: SBA wypłaca środki w okresie sześciu lub 12 miesięcy, gdy pożyczkobiorcy wykonują niezbędne naprawy i remonty.
        • Pożyczka na wypadek katastrofy gospodarczej: SBA wypłaca środki w jednej kwocie ryczałtowej wkrótce po podpisaniu przez pożyczkobiorców dokumentów zamknięcia pożyczki. Pożyczka dla rezerwistów wojskowych na wypadek szkód ekonomicznych: SBA wypłaca fundusze kwartalnie, chyba że istnieje uzasadniony powód biznesowy, aby zapewnić środki w pojedynczej kwocie ryczałtowej.SBA współpracuje również z wnioskodawcami, aby zmodyfikować istniejące pożyczki na wypadek katastrofy SBA. Niektóre powody, dla których pożyczkobiorcy powinni rozważyć modyfikację pożyczki, obejmują wzrost pożyczki z powodu nieoczekiwanych wydatków oraz redukcje pożyczki w przypadku dodatkowych wpływów z ubezpieczenia. Wnioskodawcy mogą składać wszelkie wnioski o modyfikację pożyczki do wyznaczonego specjalisty ds. Pożyczek w przypadku katastrof.

         Stopy procentowe pożyczki w przypadku katastrofy SBA

         SBA co kwartał ustala stopy procentowe dla pożyczek SBA na wypadek katastrofy i publikuje obowiązujące stawki w deklaracji katastrofy. Wnioskodawcy, którzy nie mogą uzyskać finansowania ze źródła pozarządowego, otrzymają maksymalne stawki w wysokości 4%, podczas gdy wnioskodawcy z dodatkowym dostępnym kredytem mogą otrzymać stawki do 8%. Aktualne stopy procentowe kredytów klęskowych SBA są dostępne w arkuszach informacyjnych deklaracji katastrof.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy