14.06.2019
500 plus bez przerwy, w czwartek mija termin na złożenie wniosku

  • 500 plus także na na wstępie dziecko. Jest decyzja komisji senackiej
  • Osiem zmian w programie 500 plus
  • Zmiany w 500 plus. Projekt ma trafić "w ewentualnym tygodniu" do Sejmu
  • Trzecie urodziny 500 plus. "Od pierwszego lipca rusza nowa odsłona"
  • Szereg zmian po 500 plus. Resort pokazał projekt

W czwartek mija termin na złożenie wniosku o 500 dodatkowo, by zagwarantować sobie ciągłość wypłaty świadczenia oraz brak konieczności oczekiwania na uporządkowanie. Dokumenty możemy złożyć w urzędzie lub przez globalna sieć. Do 30 sierpnia złożono blisko 2 milionów papierów na nowy okres zasiłkowy, podczas gdy obecnie świadczenie trafia do ponad dwa, 6 mln rodzin.

Najwięcej wniosków złożono po woj. mazowieckim - ponad 297 tys., śląskim - przeszło 204 tys., podkarpackim - niemal 199 tys. i małopolskim - prawie 195 tys. Najmniej papierów jest w woj. podlaskim - 55 tys., lubuskim - 47 tys. i opolskim - 37 tys.

Przypomnijmy, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu umożliwia wypłatę świadczenia do samego końca października.

500 plus bez przerwy

- Jeżeli obecnie złożymy wniosek, to mamy ustawową gwarancję, że będziemy otrzymywać 500 plus bez przerwy - mówi w TVN24 Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i strategii społecznej.

Złożenie jego we wrześniu oznacza, iż świadczenie będzie wypłacone do oporu listopada z wyrównaniem za październik. Wniosek złożony po październiku to wypłata do samego końca grudnia z wyrównaniem zbyt październik i listopad. O ile wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Jak dodaje wiceminister, opiekunowie złożyli już "w okolicach" dwóch milionów wniosków. a mianowicie Na 2, 5-2, sześć mln rodzin, także wówczas jest niesamowicie duża cyfra. To co szczególnie cieszy, że bardzo dużo ludzi wniosków około 30 % wędruje do gmin przez internet - wskazuje Bartosz Marczuk.

Obecny okres świadczeniowy kończy się we wrześniu.

Różne sposoby

Obecnie 24 miliony Polaków mają możliwość załatwić sprawy urzędowe wyjąwszy wychodzenia z domu

Wniosek o świadczenie 500 plus możemy złożyć w nieskomplikowany sposób online poprzez cztery kanały: stronę Obywatel. gov. pl, portal [email protected], Platformę Usług Elektronicznych ZUS a mianowicie PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Taka możliwość występuje w 20 bankach w naszym kraju. Jednym z nich wydaje się PKO BP, który w środowym komunikacie przypomniał, że złożenie wniosku powinno zająć zaledwie kilka minut. "Wystarczy wejść po zalogowaniu do konta w zakładkę e-urząd. Część danych, takich jak na przykład: imię, nazwisko, pesel, adres zameldowania, nr telefonu, link email i numer rachunku bankowym bankowego, zostanie uzupełniona automatycznie, co znacznie przyspiesza swoim wypełnienie - napisano.

"Następnie dane z wypełnionego wniosku są przesyłane do odwiedzenia systemu administracji publicznej [email protected] Na wskazany we morału adres e-mail wysyłane wydaje się Urzędowe Poświadczenie Odbioru tak zwanym. UPO. Weryfikacją wniosku, przetwarzaniem danych i wypłatą świadczeń zajmuje się właściwy organ administracji wskazany przez osobę wnioskującą" - dodano.

Wypełniony wniosek można także złożyć osobiście w urzędzie lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym przypadku decyduje data nadania listu poleconego na poczcie. Ze względu na duże zainteresowanie składaniem wniosków Ministerstwo Cyfryzacji już przed kilkoma dniami zachęcało jednak do korzystania ze ścieżki internetowego.

Ważna zmiana

Przypomnijmy, że 1 sierpnia weszła w życie ustawa, która to wprowadza zmiany dotyczące nieznanego okresu zasiłkowego. Jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy - aby otrzymać świadczenie - muszą mieć ustalone alimenty na dziecko od drugiego rodzica.

Uszczelnienie podatku VAT "zarobi" dzięki 500 plus. Morawiecki demonstruje efekty

Obowiązek ustalenia alimentów dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o pięć stów plus. Nie ma tutaj znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie w pierwsze czy na kolejne i kolejne dzieci. Rodziciel samotnie wychowujący dziecko powinien dołączyć do wniosku na temat świadczenie 500 plus biorący początek lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego.

Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia trybunału o zabezpieczeniu powództwa na temat alimenty, odpis protokołu mieszczącego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę na temat alimenty w formie aktu notarialnego.

Jeśli do wniosku nie zostanie dołączone zaświadczenie o alimentach, urząd przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tegoż braku w terminie trzech miesięcy. W przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony. Gdy wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Ile rodzin

Jak wynika z najnowszych informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy jak i również Polityki Społecznej, wsparciem wraz z programu Rodzina 500 dodatkowo w lipcu 2017 r. objęto już ponad trzech, 992 mln dzieci do 18 lat.

W całej Polsce programem jest objętych 57, 9 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Od początku 2017 roku do rodzin trafiło 13, 9 mld złotych, od początku trwania aplikacji - 31, 2 mld złotych.