04.07.2019
Będzie więcej miejsc pracy dla niepełnosprawnych? Prezydent podpisał ustawę

Zapewnienie ciągłości przechodzenia pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne - mniema nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Nowela była konieczna wraz z względu na zmiany przepisów UE.

Jak wyjaśnił Pełnomocnik Rządu ds. Ludzi Niepełnosprawnych Jarosław Duda, ustawa włącza w polski ład prawny zapisy rozporządzenia Komisji Europejskiej mówiące o obsługi publicznej.

Korzystne przepisy

Kandydaci na wózkach. Sprawdzają, jak czuje się niepełnosprawny. Relacja w tvn24. pl

"Musimy z dniem 1 stycznia być w nie przygotowani, bo w inny sposób nie będziemy mogli tej pomocy pracodawcom i samym osobom niepełnosprawnym udzielać. Jestem przekonany, że da to więcej miejsc pracy gwoli niepełnosprawnych" - mówił.

Przypominał, że zarówno on, jakim sposobem i środowisko niepełnosprawnych dysponowali obawy, że KE zaskoczy Polskę rozwiązaniem, które spowoduje konieczność zmiany czy przebudowy systemu wsparcia. Powiodło się aczkolwiek wynegocjować korzystne dla osób regulace.

Ustawa dostosowuje lokalne prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze pieknym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym i zamierzającym zatrudnić ludzie niepełnosprawne.

Rozporządzenie przy pierwotnej wersji przewidywało takie ograniczanie dopuszczalnej pomocy globalnej, które zagrażałoby Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. KE proponowała ograniczenie wymiaru obsługi do ok. 150 mln zł rocznie, a wówczas kwota, którą PFRON emituje w ok. trzy tygodnie. Na dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych PFRON potrzebuje ok. 3 mld zł rocznie.

Obecnie pracodawca, który przez 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne, może uzyskać pomoc w formie zwrotu dodatkowych wydatków związanych z ich zatrudnieniem. Chodzi np. o koszta dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, realizacji lub zakupu urządzeń ułatwiających im wykonywanie pracy. Tyczy się to osób niepełnosprawnych, metrów. in. bezrobotnych lub poszukujących pracy, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz pracowników, których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia.

"Koperta" dla niepełnosprawnych na krawężniku. Urząd Miejski: plan zawierał niedobór

Jakie zmiany?

Nowe przepisy rozszerzają krąg ludzi, w nawiązaniu z zatrudnieniem jakich przysługiwać będzie pomoc - obejmie wszystkich niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych u danego szefowi.

Kolejna zmiana tyczy się zwrotu kosztów zatrudnienia podwładnych pomagających osobie niepełnosprawnej przy pracy, np. jeśli chodzi o komunikowanie się z otoczeniem lub czynności niemożliwe lub trudne do samodzielnego wykonania.

Zmieni się wysokość refundacji z PFRON kosztów szkoleń niepełnosprawnych podwładnych. Obecnie (na wniosek pracodawcy) koszty te mogą okazać się refundowane do wysokości 80 proc.; uwzględniając wymogi rozporządzenia unijnego, obniżono wysokość naszej pomocy do 70 proc.

Ustawa ma wkroczyć w życie z zaczątkiem 2015 r.