24.06.2019
Bank Światowy: dynamika PKB Naszego kraju w 2019 roku wyniesie 4 procent

W naszym roku tempo wzrostu naszej gospodarki może spowolnić do odwiedzenia 4 procent. Realizacja narzędzi socjalnych może przyspieszyć progres gospodarczy, ale kosztem postępu deficytu - może on wynieść 1, 4 % PKB w 2019 r. i 1, 6 procent za rok - prognozuje Bank Światowy.

W opublikowanym w piątek raporcie regionalnym Banku Światowego na temat sytuacji gospodarczej w Polsce i Azji Środkowej napisano, że w 2019 r. tempo wzrostu polskiej produkcji może spowolnić do czterech proc. z ponad pięć proc. w roku przeszłym. Według organizacji wzrost ten - wciąż szybki na tle Europy - zostanie możliwy dzięki silnej konsumpcji prywatnej oraz inwestycjom, jakim pomagają niskie stopy procentowe oraz dostępność środków europejskich.

Rekordowo niski niedostatek, ale ekonomiści ostrzegają

Rozwój kosztem deficytu

Z drugiej strony, dynamikę naszej gospodarki obniżać będzie spowolnienie na świecie, jak też przy strefie euro, oraz pogłębiające się trudności ze znalezieniem zatrudnionych.

"Planowane zwiększenie kosztów państwa na realizację systemów socjalnych może przyspieszyć progres gospodarczy w Polsce, jednak kosztem wzrostu deficytu budżetowego, który w 2019 r. może wynieść 1, czterech procent produktu krajowego brutto (PKB) wobec 0, 5 procent w roku przeszłym, zaś w 2020 r. 1, 6 procent" - napisano w komunikacie BŚ.

Cytowany w danych przedstawiciel Banku Światowego w Polskę i kraje bałtyckie Carlos Pinerua ocenił, iż polska gospodarka nadal rozkręca się w tempie o wiele przewyższającym średnią unijną.

- Niska stopa bezrobocia i dynamicznie rosnące wynagrodzenia napędzają konsumpcję prywatną, rosną też inwestycje. W 2018 r. deficyt budżetowy był rekordowo niski. Spodziewamy się jednak, że sytuacja fiskalna Polski może się w najbliższym czasie pogorszyć – zaznaczył.

Zauważył, że nowe nakłady socjalne mają to do siebie, że często ciężko - także z motywów politycznych - je potem ograniczać. - Dlatego obawiamy się, że przy zwalniającym wzroście gospodarczym, deficyt skarbowy będzie się w Naszym narodzie pogłębiał, ograniczając możliwość elastycznego reagowania na pojawiająca się wyzwania, takie jak w przykład głębsze od spodziewanego spowolnienie na świecie – dodał przedstawiciel Banku Ogólnoświatowego.

Zgodnie z prognozami BŚ, w 2020 r. wzrost PKB wyniesie 3, 6 procent, a w 2021 r. spowolni do odwiedzenia 3, 3 procent. Zastrzeżono, że prognozy te, w podobny sposób oczekiwania dotyczące 2019 r. są zgodne z takimi, które Bank opublikował przy styczniu bieżącego roku.

Spowolnienie na świecie

Ekonomiści banku wyjaśniają, że spowolnienie w Polsce jest skutkiem osłabiającej się koniunktury na świecie oraz w strefie euro, w sensie technicznym największym partnerem handlowym Polski. W ich ocenie, wzrost w strefie euro spowolni w 2019 r. do 1, sześć procent z 1, jedenastu procent w roku przeszłym, by w latach 2020-21 osiągnąć średnie tempo jednej, 4 procent.

Według wiceprezydenta Banku Światowego dzięki Europę i Azję Środkową Cyrila Mullera zarówno Stary kontynent jak i Azja Centralna będą w najbliższych latach musiały stawić czoła innym wyzwaniom, takim jak starzenie się społeczeństw, spadająca sprawność pracy, spowalniające inwestycje i zmiany klimatu.

- Kraje mają jednak w swoich rękach instrumenty wspierające wzrost i pozwalające obniżyć negatywny wpływ tych trendów. Zaliczyłbym do nich aktywizowanie inwestycji, poprawę jakości rządzenia oraz pogłębianie integracji gospodarki polski z innymi krajami – tłumaczy Muller.

Bank Światowy wskazuje w raporcie, że w wielu państwach regionu dużą barierą rozwoju gospodarczego jest niski dostęp społeczeństwa do usług bankowych. Z przedstawionych danych powstaje, że w 2017 r. aż 116 milionów dorosłych osób mieszkających w krajach Europy i Azji Środkowej nie korzystało z jakichkolwiek usług bankowych. BŚ zwraca uwagę, że posiadanie konta bankowego to z kolei 1-wszy krok w kierunku zupełnego korzystania z usług bankowych takich jak depozyty czy pożyczki, które pobudzają rozwój gospodarczy.

"W Polsce aż 87 procent społeczeństwa ma konto w banku, jak jest wynikiem wyższym niż średnia dla całego regionu" - zaznaczono.