26.08.2019
GUS: pod koniec 2016 r. było blisko 78 tys. wolnych miejsc pracy

  • Nawet milion pracowników może wyjechać z Naszego kraju. Czarny scenariusz
  • Czarny scenariusz dla gospodarki. "Ukraińcy po prostu wybiorą Niemcy"
  • Raport: Polacy wolą pracę po zagranicznych firmach
  • Ponad dwunastu tysięcy dni niewykorzystanego wypoczynku. Samorządowcy wolą pieniądze
  • "Brakuje nam rąk do robocie i pracodawcy narzekają". Oryginalne dane w sprawie bezrobocia

Liczba wolnych stanowisk pracy w Polsce pod skraj 2016 roku wyniosła nieopodal 78 tysięcy i wzrosła w stosunku do końca 2015 o 22 % - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej rąk do pracy, przeszło 20 tysięcy, brakowało przy przetwórstwie przemysłowym.

W najnowszym Monitoringu Rynku Roboty, w którym GUS przedstawił popyt na pracę, w czwartym kwartale 2016 roku w porównaniu z czwartym kwartałem 2015 roku liczba pustych miejsc pracy wzrosła o 14 tysięcy, czyli na temat 22 procent. Urząd podał też, że w końcu omawianego okresu nie obsadzonych stało jeszcze 19, 7 tyś nowo utworzonych stanowisk pracy.

W czwartym kwartale 2016 roku utworzono o 18, 9 procent mniej świeżych miejsc pracy w stosunku z poprzednim kwartałem, jednak o 2, 2 procent więcej niż w czwartym kwartale rok wcześniej a mianowicie dodał GUS. W czwartym kwartale 2016 roku zlikwidowano o 15, 7 procent mniej miejsc pracy aniżeli w trzecim kwartale 2016 roku i o 19, 7 procent mniej aniżeli w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Dokumenty urzędowe o dzieło do oskładkowania? Minister: Nie jawi się być to wciąż pewne

Liczba wolnych miejsc pracy na koniec czwartego kwartału 2016 roku wyniosła 77 tys. 975 - podał GUS. Była pani niższa niż w trzecim kwartale 2016 roku o 17, 5 tysięcy, to znaczy o 18, 3 %.

Całkowita liczba nowo utworzonych miejsc pracy w czwartym kwartale 2016 roku kalendarzowego wyniosła 119 tys. 698. W tym samym czasie zlikwidowano 60 tys. 610 miejsc pracy.

Poszukiwani pracownicy

Najwięcej wolnych miejsc pracy było po przetwórstwie przemysłowym (20, czterech tys., 26, 2 proc. ), handlu i naprawie pojazdów samochodowych (13, szóstej tys., 17, 6 proc. ). Równie dużo wakatów zaobserwowano w transporcie i gospodarce magazynowej (6, 3 tys., 8, 1 proc. ), budownictwie oraz przy działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (po 6 tys. ), a także po informacji i komunikacji (5, 8 tys. ).

Ponadto 3, 6 tys. pracowników poszukiwano w branży administracji publicznej, obrony narodowej i obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, 3, 3 tys. osób potrzebowała branża zakwaterowania i gastronomii, 3 tys. osób brakowało w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Jak podał GUS, 2, 5 tys. wolnych miejsc pracy było w administrowaniu i działalności wspierającej, dwóch, 2 tys. w aktywności finansowej i ubezpieczeniowej, jednej, 3 tys. w oświaty, 0, 5 tys. po działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, natomiast 0, 8 tys. przy pozostałej działalności usługowej.

Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (87, 2 proc. ) oraz w kompaniach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (50, sześć proc. ). Firmy zazwyczaj poszukiwały robotników przemysłowych jak i również rzemieślników (21, 9 proc. ), specjalistów (20, czterech proc. ), a także operatorów i monterów urządzeń i urządzeń (14, 2 proc. ).

Źródło: GUS Wolne obszaru pracy na koniec IV kwartału 2016 roku

Gdzie najwięcej

Polak ucieka na emeryturę. ZUS spodziewa się rekordowej liczby wniosków

Największa liczba ofert pracy dotyczyła województwa mazowieckiego (23, 6 proc. ), wielkopolskiego (11, 4 proc. ) i śląskiego (11, 3 proc. ). Najmniejsza wystąpiła w województwie podlaskim (1, 0 proc. ), świętokrzyskim (1, 8 proc. ) oraz warmińsko-mazurskim (1, dziewięć proc. ).

GUS podał też, że podczas całego 2016 roku powstało 618, 7 tys. oryginalnych miejsc pracy, z tego 90, 5 proc. w sektorze prywatnym, a pozostałe 9, 5 proc. przy sektorze publicznym. Najliczniej powstawały w firmach zatrudniających aż do 9 osób (43, sześć proc. ), w województwach: mazowieckim - 122, 7 tys. (19, 8 proc. ), małopolskim - 68, 6 tys. (11, 1 proc. ) oraz śląskim - 67, 3 tys. (10, 9 proc. ).

Najmniej nowych pomieszczeń pracy przez cały 2016 rok powstało zaś w województwach: podlaskim – 10, 9 tys. (1, 8 proc. ), świętokrzyskim a mianowicie 13, 0 tys. (2, 1 proc. ) a także lubuskim - 13, 1-wszą tys. (2, 1 proc. ).

Najwięcej, bo 25, 2 proc. oryginalnych miejsc powstało w gałęzi handlowej i naprawy pojazdów samochodowych, 20, 2 proc. w przedsiębiorstwach prowadzących czynność przetwórstwa przemysłowego oraz dziesięciu, 4 proc. w budownictwie.

Źródło: GUS Puste miejsca pracy według województw na koniec IV kwartału 2016 roku

Utworzone miejsca pracy

W końcu czwartego kwartału 2016 r. nieobsadzonych pozostawało jeszcze 19, 7 tys. (3, dwa proc. ) nowo utworzonych miejsc pracy, głównie po sektorze prywatnym (92, 6 proc. ) oraz w firmach zatrudniających ponad 49 osób (49, 7 proc. ).

W mniejszym stopniu bezrobotnych. Już dawno luty nie był tak właściwy dla rynku pracy

Najwięcej wolnych nowo utworzonych obszarów pracy pozostało w woj. mazowieckim - 4, dziewięć tys. (25, 1 proc. ), dolnośląskim - 3, 1 tys. (15, 9 proc. ) oraz wielkopolskim - 2, 3 tys. (11, 7 proc. ), najmniej zaś w województwie podlaskim i świętokrzyskim - po 0, 1 tys. (0, 4 proc. ) oraz warmińsko-mazurskim - 0, 2 tys. (0, dziewięć proc. ).

Nowo utworzone miejsca pracy zostały nie obsadzone głównie po firmach prowadzących działalność po zakresie przetwórstwa przemysłowego (23, 0 proc. ), handlu i napraw pojazdów zamiennych (19, 2 proc. ) oraz informacji i łączności (13, 6 proc. ). Przeznaczone były one głównie dla specjalistów (26, 6 proc. ), robotników przemysłowych i rzemieślników (16, iii proc. ) oraz pracowników usług i sprzedawców (14, 1 proc. ).

W ciągu 2016 roku kalendarzowego zlikwidowano 284, 2 tys. miejsc pracy, głównie po sektorze prywatnym (90, 5 proc. ) oraz przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 jednostek (40, 7 proc. ).

Najwięcej zlikwidowanych pomieszczeń pracy zanotowano w woj. mazowieckim - 59, 9 tys. (21, 1 proc. ), śląskim - 34, 9 tys. (12, 3 proc. ), małopolskim a mianowicie 29, 6 tys. (10, 4 proc. ), zaś najmniej w województwie opolskim - 4, 1 tys. (1, 5 proc. ), podlaskim - 5, 1-wszą tys. (1, 8 proc. ) i lubuskim - 5, 2 tys. (1, 8 proc. ).

Tendencje w branży pracy

Główny Urząd Statystyczny podkreśla także, że z analizy danych empirycznych za okres od głównego kwartału 2012 do czwartego kwartału 2016 roku wynika, że tylko w jednym kwartale liczba zlikwidowanych miejsc pracy była wyższa od nowo utworzonych.

GUS zaznacza, że nastąpiło wówczas w czwartym kwartale 2012 roku, natomiast we każdego pozostałych kwartałach tendencja była odwrotna i przeważała liczba nowo utworzonych stanowisk pracy.

GUS podkreśla też, że począwszy od pierwszego kwartału 2014 roku, w zestawieniu z spośród latami poprzednimi, liczba dopiero co utworzonych miejsc pracy była znacznie wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy.

Urząd dodaje, że dzięki wzrost lub spadek ilości nowo utworzonych i zlikwidowanych stanowisk zatrudnienia oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w poniektórych rodzajach działalności.