Znajdź najlepszych pożyczkodawców kredytów hipotecznych

17.02.2021
Category: Możesz Sobie

Przeczytaj nasz przewodnik, aby znaleźć dla siebie najlepszą firmę oferującą odwrotny kredyt hipoteczny . Odwrócony kredyt hipoteczny może być inteligentnym sposobem na uzupełnienie dochodu emerytalnego dla osób w wieku powyżej 62 lat , których większość majątku netto jest uwięziona w domu. Wyjaśniamy jak działają kredyty hipoteczne i jak znaleźć pożyczkodawcę, który odpowie na Twoje pytania i przeprowadzi Cię przez cały proces.

Porównaj najlepszych pożyczkodawców kredytów hipotecznych

Specjalizuje się w usługach senior reverse mortgage. Zapewnia pożyczki HECM, pożyczki HomeSafe, drugie kredyty hipoteczne, refinansowanie i usługi planowania emerytalnego. Łączy seniorów z potencjalnymi współlokatorami dzięki programowi Silvernest.

Zapewnia HECM i HECM dla pożyczek na zakup. Nieruchomości muszą spełniać minimalne wymagania FHA, aby kwalifikować się. Gwarantuje konkurencyjne ceny i zamknięcie kredytu w ciągu 60 dni. Oferuje finansowanie opłat manipulacyjnych i kredytowych.

Oferuje HECM, HECM for Purchase, duże pożyczki i programy refinansowania. Obsługuje odwrócone pożyczki hipoteczne na własność do 4 milionów USD. Dostępne wypłaty ryczałtowe i rosnące linie kredytowe. Zapewnia bezpłatny kalkulator odwrotnej hipoteki.

Oferuje odwrócone kredyty hipoteczne, pożyczki FHA, refinansowanie kredytów hipotecznych i konwencjonalne kredyty hipoteczne. Koncentruje się na zapewnieniu dobrej obsługi klienta przez specjalistów ds. Kredytów hipotecznych i centrum pożyczek elektronicznych.

Zapewnia opcje odwróconej pożyczki hipotecznej uprawnionym właścicielom domów. Oferuje bezpośrednie wypłaty depozytu. Zamyka typowe odwrócone kredyty hipoteczne w ciągu 30 dni.

Specjalizuje się w odwracalnych kredytach hipotecznych. Dostępne są programy HECM o zmiennym i stałym oprocentowaniu, HECM for Purchase i HELO. Licencjonowani specjaliści ds. Pożyczek pomagają pożyczkobiorcom przejść przez każdy etap procesu.

Oferuje programy odwrotnego kredytu hipotecznego HECM i HECM na zakup. Obsługuje pożyczki typu jumbo i pożyczki na własność do 4 milionów USD. Zapewnia dokładne wyceny online, które pozwalają porównać stopy odwróconego kredytu hipotecznego i warunki pożyczki.

Zapewnia właścicielom domów opcję leasingu zwrotnego, która eliminuje potrzebę korzystania z banków i kredytów. Sprzedający mogą wynająć, odkupić dom lub się przeprowadzić. Szybko zapewnia sprzedawcom środki.

Zapewnia tradycyjne i odwracalne kredyty hipoteczne oraz refinansowanie. Programy hipoteczne obejmują FHA, USDA, VA, DPA, konwencjonalne, rehabilitacyjne, HECM i HECM for Purchase. Licencjonowany w 46 stanach i Waszyngtonie

Oferuje usługi uprzywilejowanych kredytów hipotecznych, w tym rozwiązania w zakresie refinansowania, HECM dla zakupów, spłaty zadłużenia i planowania emerytalnego. Zapewnia gwarancję dopasowania ceny.

Co należy wiedzieć o odwrotnych kredytach hipotecznych

Aby zrozumieć podstawy działania odwróconego kredytu hipotecznego, musisz zrozumieć pojęcie kapitału własnego. Kapitał własny to różnica między godziwą wartością rynkową twojego domu a saldem twojej pożyczki na nieruchomości. Innymi słowy, kapitał własny domu to procent posiadanego domu. W przypadku odwróconej hipoteki otrzymujesz jednorazową wypłatę gotówki lub regularnie powtarzające się wypłaty w zamian za zmniejszony kapitał.

Większość ludzi uzyskuje dostęp do około

60% wartości domu

poprzez odwróconą hipotekę

Tytuł Twojego domu pozostaje w Twoim imieniu, a Twój pożyczkodawca wykorzystuje nieruchomość jako zabezpieczenie przed odwróconą pożyczką hipoteczną. Każda otrzymana płatność odwróconego kredytu hipotecznego zmniejsza ogólny kapitał własny. Saldo kredytu hipotecznego rośnie z czasem w procesie zwanym amortyzacją ujemną. Jeśli rozważasz odwrócony kredyt hipoteczny, oto kilka kluczowych wniosków dotyczących odwróconych kredytów hipotecznych, o których należy pamiętać:

 • Porozmawiaj z rodziną: odwrócona hipoteka to poważna decyzja. Ponieważ Twoje główne miejsce zamieszkania jest zabezpieczeniem odwróconej pożyczki hipotecznej, ważne jest, aby porozmawiać ze swoim współmałżonkiem, dziećmi lub innymi spadkobiercami o tym, czy planują mieszkać w Twoim domu po Twojej śmierci. Jeśli chcesz zatrzymać dom w swojej rodzinie, Twoje dzieci mogą potencjalnie refinansować Twój kredyt hipoteczny i zachować tytuł.
 • Odsetki narastają: w przypadku odwróconej hipoteki płatności odsetek od pożyczki są odroczone, ale nadal się kumulują. Podobnie jak tradycyjne kredyty hipoteczne, odwrócone kredyty hipoteczne mogą mieć stałe lub regulowane stopy procentowe. Regulowane stopy procentowe są czasami nazywane zmiennymi stopami procentowymi, ponieważ zmieniają się w czasie. Ponadto odsetki od odwróconych kredytów hipotecznych nie podlegają odliczeniu od podatku. Wiedz, kiedy pożyczka jest wymagalna: o ile spełnione są warunki odwróconej hipoteki, pożyczka musi zostać spłacona tylko wtedy, gdy kredytobiorca umrze lub na stałe wyprowadzi się z miejsca zamieszkania. Odwrócone kredyty hipoteczne to pożyczki bez regresu, co oznacza, że ​​pożyczkodawca może przejąć zabezpieczenie, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się z płatności. Jednak pożyczkobiorca (lub spadkobierca) nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, nawet jeśli zabezpieczenie nie pokrywa całości zadłużenia. Spadkobiercy mają możliwość spłaty odwróconego kredytu hipotecznego, zwykle w drodze refinansowania. W przeciwnym razie pożyczkodawca ustanawia zastaw na nieruchomości w celu uregulowania pożyczki. Masz prawa: Masz prawo do anulowania bez żadnych kar w ciągu trzech dni roboczych po dacie zamknięcia odwróconej hipoteki – jest to okres odstąpienia. Ustawa Truth in Lending Act (TILA) wymaga, aby pożyczkodawcy przedstawili oszacowanie w dobrej wierze (GFE), które wyszczególnia wszystkie opłaty za usługi odwróconego kredytu hipotecznego. Pożyczkodawcy muszą ujawnić całkowity roczny koszt kredytu (TALC), który jest podobny do sposobu, w jaki standardowi kredytodawcy hipoteczni muszą ujawniać roczną stopę procentową (APR).Odwróć informacje o hipoteceZanim dowiesz się, czy odwrócony kredyt hipoteczny jest dla Ciebie odpowiedni, warto poznać opcje i typowe opłaty. Należy pamiętać, że rzeczywisty koszt odwróconego kredytu hipotecznego zależy od kilku czynników, w tym od pożyczkodawcy, warunków pożyczki, zmian stóp procentowych i harmonogramu wypłat.

  Rodzaje odwróconych kredytów hipotecznychTrzy rodzaje produktów z odwróconym kredytem hipotecznym to hipoteki z zamianą kapitału na dom (HECM), odwrócone kredyty hipoteczne o jednym celu i odwrócone kredyty hipoteczne na własność. Rodzaj, który jest dla Ciebie odpowiedni, zależy od Twoich potrzeb finansowych i celów emerytalnych.

  • Odwrotny kredyt hipoteczny w jednym celu: Wpływy z kredytu hipotecznego w jednym celu mogą być wykorzystywane do celów zatwierdzonych przez pożyczkodawcę, co może obejmować podatki od nieruchomości lub kluczowe naprawy domu. Odwrócony kredyt hipoteczny w jednym celu jest czasami nazywany programem odroczenia podatku od nieruchomości lub pożyczką z odroczoną spłatą. Samorządy lokalne i organizacje non-profit, które je oferują, nie pobierają opłat za rozpoczęcie, a koszty zamknięcia są minimalne. Według Federalnej Komisji Handlu jednocelowe odwrócone kredyty hipoteczne są najtańszym rodzajem, ale nie wszędzie są dostępne.
  • Zastrzeżona odwrócona hipoteka: Hurtowi pożyczkodawcy odwróconej hipoteki oferują na własność odwróconą pożyczkę hipoteczną o wartości do 4 milionów USD. Własne odwrócone kredyty hipoteczne, czasami nazywane odwróconymi hipotekami jumbo, nie są ubezpieczone przez rząd. Ponieważ nie są one tak ściśle regulowane przez rząd federalny, odwrócone hipoteki na własność podlegają różnym przepisom dotyczącym małżonków, którzy nie pożyczają pożyczki w poszczególnych stanach, a fundusze mogą wpływać na niektóre rządowe programy pomocy. Kredyt hipoteczny na konwersję kapitału domu: Kredyt hipoteczny na konwersję kapitału własnego lub HECM (wymawiane „heck-um) jest oferowany przez pożyczkodawców FHA z odwróconym hipoteką i wspierany przez HUD. W przeciwieństwie do jednocelowego odwróconego kredytu hipotecznego, dochody z HECM mogą być wykorzystywane na dowolne cele pożyczkobiorcy, w tym na wydatki na życie lub naprawy domu. FHA ograniczyła maksymalny limit pożyczek HECM do 765 600 USD w 2020 r. Pożyczki HECM mają 95% udział w rynku odwróconych kredytów hipotecznych.Opcje odwrotnej spłaty kredytu hipotecznegoKredytobiorcy odwróconej hipoteki mogą wybrać częstotliwość otrzymywania wpływów. W zależności od wybranego rodzaju odwróconego kredytu hipotecznego możesz otrzymać środki w formie ryczałtu, stałych miesięcznych rat lub poprzez linię kredytową. Im starszy jest pożyczkobiorca, tym więcej kapitału może uzyskać, co sprawia, że ​​odwrócone kredyty hipoteczne są popularne wśród starszych emerytów.

   • Płatności ryczałtowe : Płatności ryczałtowe są otrzymywane jednocześnie w ramach jednej wypłaty. Najczęściej kwoty ryczałtowe są używane w HECM przy zakupie odwróconych kredytów hipotecznych.
   • Stałe płatności miesięczne: Stałe płatności miesięczne są wypłacane regularnie co miesiąc. Jeśli zdecydujesz się na stałe płatności miesięczne, możesz wybrać płatność za okres lub za okres.
    • Płatności terminowe są otrzymywane przez określony czas, zazwyczaj od pięciu do dziesięciu lat.
    • Płatności za dzierżawę są otrzymywane tak długo, jak kredytobiorca mieszka w domu jako jego głównym miejscu zamieszkania. Linie kredytowe: Linia kredytowa umożliwia pożyczkobiorcom dostęp do funduszy w razie potrzeby. Linia kredytowa rośnie w czasie, ale pożyczkobiorcy nie zarabiają odsetek.Opłaty z góry za odwrotny kredyt hipotecznyKoszty początkowe związane z odwróconą hipoteką obejmują opłaty, opłaty za usługi i początkową składkę na ubezpieczenie kredytu hipotecznego.

     • Opłata za doradztwo: Obowiązkowa konsultacja z doradcą HECM zatwierdzonym przez HUD kosztuje zwykle około 125 USD.
     • Opłata za wycenę: Średnie koszty wyceny domu wahają się od 300 do 500 dolarów. W przypadku HECM wymagane są profesjonalne oceny domowe. Opłata za udzielenie pożyczki : pożyczkodawcy odwrotnego kredytu hipotecznego mogą pobierać opłaty za udzielenie pożyczki w wysokości do 6000 USD. Opłaty za udzielenie odwrotnej pożyczki hipotecznej są oparte na aktualnej wartości domu. Koszty zamknięcia: Koszty zamknięcia obejmują opłaty za sprawdzenie zdolności kredytowej, przygotowanie dokumentów, rejestrację pożyczki, kurierów, kontrole i ubezpieczenie tytułu. Odwrotne koszty zamknięcia hipoteki wynoszą średnio od 600 do 2000 USD, ale różnią się w zależności od rodzaju pożyczki i stanu zamieszkania. Kwalifikujący się właściciele domów mają możliwość uiszczenia opłat za zamknięcie z góry lub włączenia kosztów zamknięcia pakietu do swojej odwróconej pożyczki hipotecznej. Składka na ubezpieczenie kredytu hipotecznego: początkowe składki na ubezpieczenie kredytu hipotecznego (MIP) kosztują do 2% kwoty kredytu i są wymagalne w momencie zamknięcia kredytu.Bieżące koszty odwróconej hipotekiNawet jeśli otrzymujesz płatności po zamknięciu odwróconej pożyczki hipotecznej, nadal istnieją dodatkowe koszty do rozważenia. Roczne płatności składki za ubezpieczenie kredytu hipotecznego wynoszą zazwyczaj od 0,5% do 1% salda niespłaconego kredytu hipotecznego. Wymagane jest również ubezpieczenie domu, a firmy wymagają ubezpieczenia na wypadek powodzi na niektórych obszarach.

      Pożyczkodawcy odwrotnego kredytu hipotecznego pobierają miesięczne opłaty za administrowanie pożyczką. Opłaty za obsługę są stałą kwotą, zwykle mniejszą niż 40 USD, i są płatne co miesiąc.

      Musisz również nadal płacić podatki od nieruchomości, gdy zaciągasz odwrócony kredyt hipoteczny i utrzymujesz nieruchomość w dobrym stanie, więc zaplanuj regularne płacenie kosztów utrzymania. Odwrócona pożyczka hipoteczna może zostać niespłacona, jeśli pożyczkobiorca naruszy jej warunki, zaniedbując nieruchomość będącą przedmiotem zabezpieczenia lub nie utrzymując jej w dobrym stanie.

      Możesz zdecydować się na odłożenie oczekiwanej długości życia (LESA), która przeznacza część wpływów z odwróconego kredytu hipotecznego na opłacenie przyszłych podatków i składek przez określony czas. Według National Reverse Mortgage Lenders Association (NRMLA) LESA może finansować podatki od nieruchomości, ubezpieczenie domu i ubezpieczenie powodziowe, ale nie może finansować składek na stowarzyszenia właścicieli domów ani opłat za kondominium.

      Jak uzyskać odwrócony kredyt hipoteczny

      Jeśli kwalifikujesz się do odwróconego kredytu hipotecznego, następną rzeczą do zrobienia jest dokładne określenie, ile masz kapitału własnego w swoim domu. Wycena jest wymagana w celu ustalenia aktualnej godziwej wartości rynkowej Twojego domu, a kwotę, którą jesteś winien za swój dom, możesz sprawdzić na miesięcznym wyciągu hipotecznym.

      Po wypełnieniu pierwszego wniosku i przesłaniu podpisanego certyfikatu, musisz zapłacić za niezależną ocenę zatwierdzoną przez HUD. Następnie subemitent analizuje wniosek i ustala datę zamknięcia, jeśli wszystko jest w porządku.

      1. Potwierdź swoje uprawnienia Nie tylko każdy może otrzymać odwrócony kredyt hipoteczny, więc musisz upewnić się, że spełniasz wszystkie kryteria. Aby kwalifikować się do odwróconego kredytu hipotecznego, musisz mieć co najmniej 62 lata i posiadać znaczną część swojego domu. Niektóre instytucje finansowe oferują własne produkty hipoteki odwrotnej właścicielom domów w wieku 60 lat, ale opłaty te nie są regulowane ani ograniczone przez agencję rządową.

      Nie ma minimalnej zdolności kredytowej ani wymagań dotyczących dochodów, ale prawdopodobnie nie będziesz kwalifikować się do niespłaconych długów federalnych. Nieruchomość, wobec której zaciągasz odwrotną hipotekę, musi być Twoim głównym miejscem zamieszkania. Aby spełnić wymagania dotyczące nieruchomości HECM, musisz mieszkać w domu jednorodzinnym lub w nieruchomości składającej się z dwóch do czterech jednostek.

      2. Znajdź odpowiedniego pożyczkodawcę odwróconego kredytu hipotecznego Produkty odwróconego kredytu hipotecznego można znaleźć za pośrednictwem firm udzielających bezpośrednich pożyczek i brokerów. Hurtowi pożyczkodawcy odwróconych kredytów hipotecznych mogą współpracować z bankami i brokerami w celu udzielania pożyczek na własność. Jeśli jesteś zainteresowany HECM, powinieneś spojrzeć tylko na zatwierdzonych przez FHA pożyczkodawców odwrotnego kredytu hipotecznego.

      Warto porozmawiać z co najmniej trzema różnymi pożyczkodawcami, aby mieć pewność, że uzyskasz najlepsze dostępne oprocentowanie kredytów hipotecznych. Porównując odwrócone oprocentowanie kredytów hipotecznych, należy pamiętać, że niższe oprocentowanie oznacza wyższe obliczenie limitu kapitału i zmniejszy łączną kwotę dodaną do salda pożyczki.

      Zapytaj każdego pożyczkodawcę, do jakiej kwoty możesz się kwalifikować, jakie są opcje płatności, czy są jakieś ograniczenia dotyczące wpływów i jakich opłat powinieneś się spodziewać. Poszukaj krajowego pożyczkodawcy odwróconego kredytu hipotecznego, który przeprowadzi Cię przez cały proces i nie ucieknie się do taktyk sprzedaży o wysokim ciśnieniu.

      3. Uzyskaj poradę zatwierdzoną przez HUD Przed złożeniem wniosku o odwróconą hipotekę musisz spotkać się z doradcą zatwierdzonym przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Twój doradca prześle Ci informacje przed sesją, abyś mógł się przygotować.

      Podczas sesji doradczej dowiesz się więcej o tym, jak odwrócony kredyt hipoteczny wpływa na Ciebie i Twoją rodzinę. Twój doradca pomoże Ci również porównać alternatywy dla odwróconych kredytów hipotecznych, takich jak refinansowanie typu cash-out lub pożyczka pod zastaw domu.

      Po sesji doradczej otrzymasz Certyfikat poradnictwa HECM stwierdzający, że rozumiesz podstawy odwróconej pożyczki hipotecznej.

      4. Wypełnij wniosek Aby złożyć wniosek o większość odwróconych kredytów hipotecznych, wymagany jest formularz 1009. Wniosek będzie łatwiejszy do wypełnienia, jeśli będziesz mieć uporządkowaną odpowiednią dokumentację. Potrzebujesz ważnego dokumentu tożsamości wydanego przez rząd (prawo jazdy lub paszport), potwierdzenia, że ​​nieruchomość jest Twoim głównym miejscem zamieszkania (wyciągi bankowe lub rejestracja wyborców), dowód dochodu (W-2, list w sprawie przyznania ubezpieczenia społecznego lub odcinki wypłaty) oraz porady certyfikat. W sumie proces składania wniosku o kredyt hipoteczny trwa od 30 do 45 dni. 5. Zamknięcie odwróconej pożyczki hipotecznej Na zakończenie spotyka się urzędnik ds. Pożyczki z prawnikiem i notariuszem w celu podpisania dokumentów umożliwiających sfinalizowanie odwróconej pożyczki hipotecznej. Po trzydniowym okresie odstąpienia od umowy zaczniesz otrzymywać wypłaty zgodnie z warunkami Twojej odwróconej hipoteki.Środki z HECM i własnościowe odwrócone kredyty hipoteczne można wykorzystać na wydatki na życie lub cokolwiek innego, co chcesz.

      Po zamknięciu odwróconego kredytu hipotecznego masz pewne zobowiązania do utrzymania nieruchomości i uniknięcia niewypłacalności. Obejmuje to dokonywanie wszelkich niezbędnych napraw domu i nadążanie za podatkami od nieruchomości, ubezpieczeniem domu i opłatami stowarzyszenia właścicieli domów. Odwrócone kredyty hipoteczne są należne, gdy pożyczkobiorca sprzedaje nieruchomość, na stałe opuszcza miejsce zamieszkania lub w jakiś sposób łamie warunki kredytu (np. Nie płaci podatku od nieruchomości).

      Kim są najlepsi pożyczkodawcy odwróconej hipoteki w mojej okolicy?
      • Bakersfield
      • BaltimoreBoiseBawółCincinnatiClevelandDenverDetroitFort MyersZielona ZatokaIndianapolisKansas CityLansingLas VegasMilwaukeeNashvilleOmahaFeniksSan DiegoTallahasseeTampaTucsonWacoWest Palm BeachOdwróć pytania hipoteczne

       Początkowy limit kapitału lub całkowita kwota, jaką możesz pożyczyć pod zastaw domu w ramach odwróconej hipoteki, zależy od trzech czynników: wartości domu, wieku i aktualnych stóp procentowych. Im więcej wart jest Twój dom, tym więcej środków możesz uzyskać dzięki odwróconej hipotece. Starsi właściciele domów, zwłaszcza ci w wieku powyżej 75 lat, uzyskują znacznie wyższe wypłaty pożyczek. Bieżące stopy procentowe wpływają również na to, ile możesz wykupić za pomocą odwróconego kredytu hipotecznego – im niższe stopy procentowe, tym więcej środków masz do dyspozycji w ramach kredytu hipotecznego.

       Jakie jest oprocentowanie odwróconej hipoteki? Stopy procentowe dla odwróconych kredytów hipotecznych zmieniają się w zależności od klimatu gospodarczego. Historycznie rzecz biorąc, stopy procentowe odwróconych kredytów hipotecznych wynosiły od 3% do 6%. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych kredytów hipotecznych, odwrócone kredyty hipoteczne są dostępne jako pożyczki o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Odwróceni pożyczkodawcy hipoteczni zazwyczaj dodają marżę od 1% do 3% do bazowej stopy procentowej.

       Porównując odwrócone stopy procentowe kredytów hipotecznych, pamiętaj, że odwrócone kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu są zwykle uważane za mniej ryzykowne. Wadą pożyczki o stałym oprocentowaniu jest to, że przychody muszą być przyznane w formie ryczałtu. Jeśli bardziej interesują Cię regularne spłaty odwróconej pożyczki hipotecznej w celu uzupełnienia miesięcznego dochodu, może być konieczne uzyskanie odwróconej hipoteki o zmiennej stopie procentowej.

       W przypadku pożyczek HECM zmienne stopy procentowe są obliczane na podstawie indeksu i marży. Punkt początkowy stopy procentowej jest obliczany na podstawie indeksu, a marża jest procentem dodawanym do góry. Stawka bazowa indeksu jest określana przez rynek, a marża jest określana przez pożyczkodawcę. Standardowy indeks finansowy w USA to LIBOR, co oznacza londyńską stawkę międzybankową oferowaną.

       Jak spłacić odwrócony kredyt hipoteczny? W większości przypadków odwrócona hipoteka jest spłacana poprzez sprzedaż nieruchomości. Pożyczkobiorca (lub jego nieruchomość) ma możliwość sprzedaży domu i przekazania dochodów pożyczkodawcy odwróconej hipoteki. Pożyczkobiorca może również refinansować lub spłacić pożyczkę innymi funduszami, jeśli chce zachować dom.

       Odwrócone kredyty hipoteczne są wymagalne po wystąpieniu zdarzenia wymagalności, takiego jak zmiana miejsca zamieszkania, przeniesienie tytułu własności, niespłacenie opłat za nieruchomości lub śmierć. Tylko wtedy pożyczkobiorca odwróconej hipoteki (lub jego spadkobierca) jest odpowiedzialny za saldo niespłaconego kredytu.

       Odwrócone kredyty hipoteczne są pożyczkami bez regresu, a pożyczkodawcy nie mogą żądać więcej niż wart jest dom. Jeśli limit zadłużenia jest mniejszy niż całkowita wartość domu w momencie spłaty przez pożyczkobiorcę, pożyczkobiorca zatrzymuje nadwyżkę.

       Kto powinien otrzymać odwrócony kredyt hipoteczny? Uprawnieni właściciele domów powinni skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego, jeśli pomoże im to wygodniej przejść na emeryturę. Odwrócony kredyt hipoteczny nie jest odpowiedni dla wszystkich, ale może być dobrym narzędziem finansowym w następujących sytuacjach:

       • Jeśli nie planujesz przeprowadzki: Ponieważ zmiana miejsca stałego zamieszkania powoduje powstanie zobowiązań do odwróconej spłaty kredytu hipotecznego, odwrócone kredyty hipoteczne są ogólnie dobrym pomysłem tylko wtedy, gdy planujesz się zestarzeć.
       • Jeśli masz stały dochód: Wielu seniorów, którzy są uzależnieni od stałego dochodu z ubezpieczeń społecznych lub innych programów emerytalnych, korzysta z odwróconych hipotek, aby uzupełnić swoje dochody. Ludzie często otrzymują odwrócone kredyty hipoteczne, aby spłacić istniejące kredyty hipoteczne i co miesiąc przeznaczają oszczędności na dodatkową gotówkę. Jeśli możesz sobie pozwolić na utrzymanie bieżących kosztów: Odwrócone kredyty hipoteczne wymagają pokrycia wydatków związanych z podatkami od nieruchomości, ubezpieczeniem i utrzymaniem miejsca zamieszkania. Kredytobiorcy odwróconego kredytu hipotecznego muszą również zapłacić pożyczkodawcy opłatę za obsługę, która jest zazwyczaj płatna co miesiąc. W przeciwnym razie grozi im niewykonanie zobowiązania i wykluczenie domu. Jeśli spodziewasz się wzrostu wartości domu: Jeśli spadkobiercy sprzedadzą Twój dom po Twojej śmierci, aby spłacić odwrócony kredyt hipoteczny, mogą zatrzymać nadwyżkę ze sprzedaży. Jeśli wartość twojego majątku wzrośnie w ciągu ostatnich kilku lat twojego życia, twoi spadkobiercy mogą zobaczyć wzrost swojego spadku.

        Co się stanie, gdy umrzesz z odwróconą hipoteką? Kiedy umrzesz, twoja rodzina lub majątek dziedziczy pozostały kapitał i jest odpowiedzialny za spłatę odwróconego długu hipotecznego. Zwykle mają około sześciu miesięcy na spłatę pożyczki lub sprzedaż nieruchomości w celu odzyskania salda. Jeśli dom zostanie sprzedany za więcej niż saldo kredytu, Twoja rodzina zachowa różnicę. Ewentualnie, jeśli dom sprzedaje się za mniej niż jest to potrzebne do spłaty kredytu, Twoja rodzina nie ponosi odpowiedzialności finansowej – różnicę pokrywa ubezpieczenie kredytu hipotecznego.

        Jeśli jesteś w związku małżeńskim, Twój współmałżonek może nadal mieszkać w domu tylko wtedy, gdy byłeś w związku małżeńskim przed zaciągnięciem odwróconego kredytu hipotecznego, a we wniosku o odwróconą hipotekę został wymieniony jako małżonek niespłacający kredytu. Jeśli twój współmałżonek skończy 62 lata po twojej śmierci, prawdopodobnie będzie musiał refinansować odwrócony kredyt hipoteczny, aby nadal mieszkać na nieruchomości.

        Czy odwrócony kredyt hipoteczny to zdzierstwo? Wiele osób myśli o odwróconej hipotece jako o ostatecznym źródle dochodu, ale odwrotna hipoteka może być również inteligentnym narzędziem finansowym dla uprawnionych właścicieli domów na emeryturze. Odwrócone kredyty hipoteczne zapewniają seniorom i emerytom alternatywny sposób dostępu do kapitału bez refinansowania lub sprzedaży domów.

        Jednak oszustwa istnieją. Oszustwo odwróconego kredytu hipotecznego to rodzaj oszustwa kapitałowego, w którym sprawca przekonuje seniora do zaciągnięcia odwróconego kredytu hipotecznego wbrew ich najlepszym interesom w celu osiągnięcia osobistych korzyści finansowych sprawcy.

        W 2017 roku amerykański Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD) oraz Federalna Administracja Mieszkalnictwa (FHA) ustanowiły więcej przepisów i surowsze wymagania dotyczące programów HECM w celu ochrony kredytobiorców wysokiego ryzyka przed niewypłacalnością. Od tego czasu niespłacanie nowych odwróconych kredytów hipotecznych spadło o prawie 75%.

        Według National Reverse Mortgage Lenders Association (NRMLA) ofiara jest już często zaznajomiona z oszustem w ramach odwrotnych oszustw hipotecznych, ale niektórzy pożyczkodawcy celowo wprowadzają w błąd potencjalnych pożyczkobiorców.

        Co to jest HECM do zakupu? Kredyt HECM for Purchase wykorzystuje istniejący kapitał pożyczkobiorcy do sfinansowania nowego domu, zwykle w celu zmniejszenia jego wielkości, przeniesienia się bliżej rodziny lub przejścia do społeczności emerytów. HECM for Purchase nie wymaga comiesięcznych spłat kredytu, ale wymaga nadążania za składkami na ubezpieczenie kredytu hipotecznego i podatkami od nieruchomości. Być może najbardziej znaczącą zaletą HECM for Purchase jest to, że musisz zapłacić tylko jeden zestaw kosztów zamknięcia pożyczki. Jaka jest wada odwróconego kredytu hipotecznego? Największą wadą odwróconej hipoteki jest to, że saldo rośnie wraz z narastaniem odsetek od pożyczki. Ten proces może pochłonąć kapitał własny twojego domu, co pozostawia mniej aktywów dla twoich spadkobierców, zwłaszcza jeśli twoje bogactwo jest głównie związane z twoim domem.

        Wymagania dotyczące odwróconej rezydencji hipotecznej mogą być również trudne do utrzymania w miarę starzenia się. Na przykład pożyczka staje się wymagalna, jeśli nieoczekiwanie musisz przeprowadzić się do domu opieki lub domu opieki. Istnieje również szansa, że ​​przeżyjesz warunki pożyczki na odwróconej hipotece, co może doprowadzić do poważnych problemów finansowych w ostatnich latach.

        Inną wadą odwróconego kredytu hipotecznego jest to, że opłaty mogą być wysokie. Ponadto jesteś finansowo odpowiedzialny za podatki od nieruchomości, ubezpieczenie i opłaty za utrzymanie. Dodatkowy dochód z wypłat może również wpłynąć na Twoje uprawnienia do programów rządowych opartych na potrzebach, w tym Medicare i SSI.

        Odwrócony kredyt hipoteczny zwykle nie jest dobrym pomysłem, jeśli nie planujesz spędzić reszty życia w domu. Pamiętaj, że pożyczka staje się wymagalna, gdy umrzesz lub na stałe wyprowadzisz się z mieszkania.

        Czy można uzyskać odwróconą hipotekę z zastawem? Większość firm pożyczkowych wymaga uregulowania pierwszego zastawu przed rozpoczęciem wypłat. Zastawy to roszczenie na Twoją własność w celu zabezpieczenia długu. Możesz uzyskać odwrócony kredyt hipoteczny, jeśli masz dług hipoteczny, ale odwrotny kredyt hipoteczny musi znajdować się w pierwszej pozycji zastawu. Czy banki udzielają odwrotnych kredytów hipotecznych? Niewiele banków krajowych oferuje już programy odwróconych kredytów hipotecznych, ale niektóre mniejsze banki tak. Branża kredytów hipotecznych odwróconych w 2020 roku jest w dużej mierze zdominowana przez firmy, które koncentrują się wyłącznie na pożyczkach HECM. Czy można refinansować odwrócony kredyt hipoteczny? Tak. Podobnie jak w przypadku tradycyjnego kredytu hipotecznego, możesz refinansować odwrócony kredyt hipoteczny, aby uzyskać lepszą stopę procentową, korzystniejsze warunki lub innego pożyczkodawcę.Wymogi dotyczące refinansowania odwróconego kredytu hipotecznego różnią się w zależności od typu odwróconego kredytu hipotecznego oraz tego, czy chcesz refinansować na konwencjonalny kredyt hipoteczny, czy refinansować innym odwróconym kredytem hipotecznym. Aby refinansować odwrócony kredyt hipoteczny, należy złożyć nowy wniosek i ewentualnie zaplanować kolejną sesję z zatwierdzonym przez FHA doradcą ds. Odwróconego kredytu hipotecznego.

        Jakie są najlepsze firmy oferujące odwrotny kredyt hipoteczny?

        Nasz ulubiony pożyczkodawca na własny rachunek

        Finance of America Reverse

        Własne odwrócone kredyty hipoteczne od Finance of America Reverse są dobre dla właścicieli domów, którzy dysponują wystarczającym kapitałem w nieruchomości o wysokiej wartości, aby uzyskać większe kwoty pożyczki.

        • Doświadczeni pożyczkodawcy
        • Szeroki wybór opcji kredytowychFinance of America Reverse jest hurtowym pożyczkodawcą odwróconych kredytów hipotecznych, który oferuje odwrócone kredyty hipoteczne, drugie kredyty hipoteczne i refinansowanie pożyczek uprawnionym pożyczkobiorcom w całym kraju. FAR specjalizuje się w prawnie zastrzeżonych odwrotnych kredytach hipotecznych w ramach programu HomeSafe. Dostępny w 22 stanach, HomeSafe jest odwrotną hipoteką hipoteczną „drugiego zastawu, która pozwala właścicielom domów, którzy już mają niskie stałe stopy procentowe, dotrzymać warunków i nadal korzystać ze swojego kapitału poprzez drugi kredyt hipoteczny.

         Program ma podobne wymagania do wspieranego przez rząd odwrotnego kredytu hipotecznego, ale z wyższymi limitami pożyczki do 4 milionów USD, co kwalifikuje się jako duża pożyczka odwrócona. Ponadto program FAR HomeSafe nie wymaga opłacania składek na ubezpieczenie kredytu hipotecznego.

         Nasz ulubiony pożyczkodawca HECM

         American Advisors Group

         Pożyczka HECM od AAG jest dobra dla osoby na emeryturze, która potrzebuje dodatkowego przepływu gotówki, aby uzupełnić swoje regularne dochody lub pokryć nieplanowane wydatki na życie.

         • Dostępni specjaliści ds. Pożyczek
         • Bezpłatne zasoby edukacyjneAmerican Advisors Group oferuje różnorodne produkty i usługi w zakresie odwróconych kredytów hipotecznych, w tym kredyty hipoteczne z konwersją kapitału do domu (HECM), HECM na zakup i pożyczki refinansowe. Każdemu klientowi przydzielany jest dedykowany specjalista ds. Pożyczek, który pomaga mu w całym procesie, od zaplanowania wyceny po złożenie wniosku do przeglądu oceny ryzyka. Możesz mieć możliwość przeniesienia kosztów i opłat z góry do kwoty głównej, która jest należna w momencie spłaty pozostałej części pożyczki.

          Wszyscy specjaliści z zakresu odwróconego kredytu hipotecznego AAG muszą przejść testy federalne i stanowe, aby uzyskać licencje za pośrednictwem krajowego systemu licencjonowania kredytów hipotecznych. AAG ma licencję na udzielanie odwrotnych kredytów hipotecznych w prawie każdym stanie, chociaż obecnie ma tylko fizyczne oddziały w Kalifornii, na Hawajach, w Nowym Jorku, Georgii, Missouri i Teksasie.

          Nasz ulubiony HECM dla pożyczkodawcy

          Liberty Reverse Mortgage

          Pożyczka HECM na zakup od Liberty jest dobra dla kogoś, kto chce przeprowadzić się do nieruchomości lepiej przystosowanej do starzenia się, a jednocześnie uzyskać odwrotną hipotekę.

          • Gwarancja ceny
          • Doskonała obsługa klientaLiberty Reverse Mortgage oferuje pożyczki HECM i HECM na zakup. Obietnica cenowa Liberty gwarantuje uczciwe i konkurencyjne ceny – jeśli znajdziesz konkurenta z lepszymi stawkami lub warunkami, Liberty dopasuje go lub wyśle ​​Ci kartę podarunkową o wartości 100 USD, jeśli nie. HECM za początkowe opłaty są ograniczone do 2% od pierwszych 200 000 USD i 1% od każdej kwoty powyżej 200 000 USD, maksymalnie do 6 000 USD.

           Klienci Liberty uzyskują również dostęp do usług, takich jak bezpłatny kalkulator odwrotnej hipoteki. Liberty Reverse Mortgage można znaleźć w Arizonie, Arkansas, Kalifornii, Kolorado, Florydzie, Massachusetts, Nevadzie, New Jersey, Nowym Jorku, Karolinie Północnej, Ohio, Oregonie, Pensylwanii, Teksasie, Wirginii i Waszyngtonie.

           Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się do naszego newslettera!

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy